Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tartu ülikooli usuteaduskond alustas uut õppeaastat lootusrikkalt

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Õppetöö usuteaduskonnas on alanud.
Diana Tomingas

Kolmandal septembril algas uus õppeaasta Tartu ülikooli usuteaduskonnas.

Teaduskond vaatab tulevikku lootusrikkalt, sest vastuvõetute hulk on viimaste aastate suurim. Tartu ülikoolis alustab õpinguid 4359 uut üliõpilast, neist usuteaduskonnas 39. Usuteaduskonna uutest üliõpilastest 13 alustab bakalaureuseõppes, 22 magistriõppes ja 4 doktorantuuris. Üldse on usuteaduskonnas praegu kokku 123 üliõpilast.
Viimasel kahel aastal on õppurite arv jõudsalt suurenenud. See näitab, et huvi usuteaduse vastu on meie ühiskonnas kasvamas. Ilmselt on üliõpilaste arvu kasvu põhjus osaliselt ka selles, et magistriõppes on loengud üle nädala ja nädala teisel poolel, et magistriõppes oleks võimalik õppida ka tööl käimise kõrvalt. Oma osa on muidugi sellelgi, et õppimine usuteaduskonnas on tasuta, kui üliõpilane on riigieelarvelisel kohal ja õpib täiskoormusega ehk täidab ettenähtud õppekava mahust vähemalt 75%.
Üliõpilaste arvu ja teadustöö tegemise mahu kasv kajastub ka usuteaduskonna töötajate arvu kasvus. Akadeemilisi töötajaid on usuteaduskonnas 26. Teadustöös on käimas kuus projekti õigeusu ajaloost Iiobi kirjanduseni. Nii üliõpilas- kui töötajaskond on hakanud rahvusvahelistuma.
Uus magistriõppekava kehtib usuteaduskonnas esimest aastat. Samuti on tuntavalt uuenenud bakalaureuse õppekava. Kui seni sai bakalaureuseõppes õppida usuteaduse ja magistriõppes usuteaduse ning religiooniuuringute erialadel, siis alates käesolevast aastast kannavad kõik õppekavad läbivalt uut nimetust: religiooniuuringud ja teoloogia. Laienenud on valikuvõimalused ja õppekava on paindlikum.
Üliõpilane saab uues õppekavas ise rohkem oma vajadustest ja huvidest lähtudes otsustada, milliseid aineid ta valib. Uues õppekavas on rohkem pööratud tähelepanu ka praktikale ja praktiliste tööoskuste väljakujundamisele. Üliõpilased võivad võtta kõrvalerialasid teistest teaduskondadest, samuti on maailma usundid, usundid õpetajale või teoloogia kõrval­erialadeks mitmetele teiste teaduskondade üliõpilastele. Nii on alanud paljude võimaluste aasta usuteaduskonnas.
Kaido Soom