Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tänane kõrghetk: peapiiskop pühitsetakse ametisse

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Tänasel küünlapäeval pühitsetakse Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ametisse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku uus peapiiskop Andres Põder.

Oma vaimulikuteed Viru-Nigula koguduses alustanud, on Andres Põder viimased viisteist aastat suure Pärnu koguduse eesotsas olnud ja viimastel aastatel ka Pärnu linnavolikogus saadikutööd teinud. Mitmekülgne kogemus nii vaimulikus kui ka poliitilises elus oli üks põhjus tema valimiseks luterliku kiriku juhiks.

Andres Põder on kursis eluga mitmes Eestimaa nurgas – on ta ju teeninud lisaks eelnimetatutele Räpina ja Suure-Jaani kogudust. Kujunenud pilt meie elust segatuna vastse peapiiskopi unistustest tuleviku Eesti kirikust lubavad ennustada reaalset olukorra hindamist ja tehtavate otsuste elluviidavust.

Põder peab oluliseks seda, et Jumala Sõna jõuaks kõikideni: olgu nii linnas kui ääremaal. «Kiriku probleemiks ja ülesandeks on evangeeliumi parem järgimine ja kuulutamine,» postuleerib ta. Peapiiskopil seisab ees rida ülesandeid, mis ootavad lahendamist: majandus- ning haldusprobleemid, aga ka koolitus- ning kaadriküsimused, millele juhiti tähelepanu ka hiljutisel Vaimulike Konverentsil. Valminud on kiriku seadustiku eelnõu, mille käsitlemist kirikukogus valmistab ette kiriku juht.

Uut peapiiskoppi on nimetatud meheks, kes ei pea pikalt viha ning suudab oma töötajatesse objektiivselt suhtuda, nii nagu ongi kohane õiglasele ülevaatajale. Tema sõnul annab Jumala tegutsemine meile ettenägemisvõime, millega ehitada mitte illusoorset vaid reaalset kirikut.

Loe tänasest lehest intervjuud uue peapiiskopiga.

«Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad,» seisab Pauluse 1. kirjas Timoteosele 4:16.

Selle mõttega ühineb Eesti Kiriku toimetus ja soovib värskele peapiiskopile palju õnnistust ja jõudu!

Pidulikul jumalateenistusel osalevad president Arnold Rüütel abikaasaga, Lennart Meri abikaasaga, Eesti Vabariigi peaminister Juhan Parts, riigikogu esindajad, Tallinna linnapea, maavanemad, haridus- ja kultuuriasutuste juhid ning suur hulk diplomaatilise korpuse esindajaid.

Kutsutute hulgas on partnerkirikute ning oikumeeniliste ühenduste esindajad ning loomulikult kogu luterliku kiriku vaimulikkond koos abikaasadega, kirikukogu ja koguduste esindajad. Kokku on oodatud ligi 500 külalist. Andres Põderi ametisse pühitsemise talitusel osalevad partnerkirikute kõrged vaimulikud.

Jumalateenistusel jutlustab tulevane peapiiskop Andres Põder.

Ametisse pühitsemise talitust viib juhtiva liturgina läbi senine peapiiskop Jaan Kiivit, teda assisteerivad Rootsi Kiriku peapiiskop Karl Gustav Hammar, Soome Kiriku peapiiskop Jukka Paarma, E.E.L.K. peapiiskop Udo Petersoo, Läti Luterliku Kiriku peapiiskop Janis Vanags, Canterbury peapiiskopi ametlik esindaja Kenneth Stevenson, Kurhessen-Waldeki Evangeelse kiriku piiskop Martin Hein ja Põhja-Elbe Luterliku Kiriku piiskop Karl Ludwig Kohlwage.

Pärast tõotuste andmist, pühitsemist ja käte pealepanemist riietatakse uus peapiiskop piiskopimantlisse. Jaan Kiivit annab Andres Põderile peapiiskopi ametitunnustena üle rinnaristi, piiskopisaua, mitra ja volikirja.

Piiskopimantel ja mitra on valmistatud osaühing Stoola õmblusäris. Mitra tuleb kingitusena E.E.L.K.-lt. Kogu peapiiskopi vaimuliku rüü komplekt on EELK praostkondade ühine kingitus. Piiskopisau on antud kirikujuhilt kirikujuhile edasi meie esimesest EELK piiskopist Jakob Kukest alates.

Seejärel lähetatakse Andres Põder ülemkarjasena tööle ning kogudus saab ühiselt osa Kristuse Ihust ja Verest.

Olgem siis uuele peapiiskopile toeks tema töös ning kandkem teda palvekätel.

Mari Paenurm