Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Suvest sügisesse ja puhkuselt usuteaduse instituuti! Õppima ja kasvama

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Tallinna vanalinnas (Pühavaimu 6) asuv väärikas hoone on instituudi akadeemilisele perele inspireeriv kodu.
2 x EELK UI

Miks õppima?
Need, kes instituudis õppimist on kogenud, teavad selle avaraid võimalusi. Kes seda veel ei ole teinud, saab vaid oma silma ja kõrvaga selles veenduda. Veendumused kujunevadki kogemuste alusel ja selleks on vaja kohale tulla. Ikka haruldasemaks ja väärtuslikumaks muutub võimalus elada ja hingata ehedas kristlikus akadeemilises õhkkonnas.
Usuteaduse instituut on viimaste aastate jooksul juurutanud ja viimistlenud piisaval hulgal valikuvõimalusi, arendanud õppemetoodikaid ja rikastanud õppematerjalide valikut. Sama oluline on see, et instituut kuulub stabiilse positsiooniga ja alalhoidlike väärtustega kõrgkoolide hulka, kellel on kasutada õppejõudude kogemused ja uute õppijate värsked ideed, millest sünnib ette- ja ülespoole vaatav vaimsus.
Me peame oluliseks, et õpitaks nii, et omandatavad teadmised saaksid seesmiselt vääristatud. Teoloogiaõpingud ei ole jäetud turutuulte meelevalda, vaid need lähtuvad usuteaduse seesmistest seaduspärasustest, mille muutumatuse mõistmine annab õpetajatele ja õppijatele eluks vajaliku kindluse.

Mida õppima?
Koos üliõpilastega töötame selle nimel, et siin oleks just see koht, kus kristliku mõtte alused ja vaimuliku kasvamise eesmärgid on pingutuste keskmes ning tegevuskavad on nende eesmärkide realiseerimise vahendid. Selleks ootame õppijaid, kellest saavad kaasamõtlejad ja -töötajad. Haridust vaimuteaduse (Geisteswissenschaft) enda pärast taotlev inimhing on suurim võimalik inimvara, keda meie aeg, kirik ja rahvas vajab. Selleks pakutavad võimalused avanevad kolmes õppekavas.
* Rakenduskõrghariduse kolme aasta pikkune õpe pakub luterliku usuteaduse peaeriala ning hingehoiu või õigeusu teoloogia kõrvaleriala.
* Usuteaduse magistriõppes on võimalik valida süvendava usuteaduse põhisuund, mis on kujundatud pastoraalseminari nõuetele vastamiseks, või diakoonia ja hingehoiu kõrval­eriala.
* Kristliku kultuuriloo kahe aasta pikkune magistriõpe on suupärane valik kõikidele kõrgema haridusega õpihuvilistele, kes soovivad enesetäiendust, aga saavad omandatud teadmisi ka erinevates elukutsetes edukalt rakendada.

Kuidas õppima?
Kõigepealt kindlasti alusainete omandamisega tugevat baasi rajades. Haridust ei anta, seda on võimalik isikliku tööga omandada. Diplomid antakse vaid neile, kes on oskused omandanud, lootuses, et saadav paber on vaimse sisukuse väline tunnistaja. Eeskujusid leidub.
Toon näited esile tõstetavatest värsketest lõputöödest. Magistritööde väljapaistvad näited olid Karin Kallase põhjalik uurimus „Orjastatud Jumala külge. Jumala ja inimese mõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal“ ning Ariel Süvari analüüs „And paljususes. Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri paljususe teoloogiale Ingolf Dalferthi kohalolevaks saava Jumala mõistmise foonil“.
Kristiina Harjaku rakenduskõrghariduse lõputöö „Pauluse vaade inimese muutumisele kohtudes Kristusega ja selle avaldumine inimese elus“ kutsub ise Kristusega kaasa rändama.
Jana Lahe kristliku kultuuriloo lõputöö „EELK Usuteaduse Instituudi annoteeritud bibliograafia“ on täis üllatusi instituudiga seotud inimeste juba ununenud töödest ja saavutustest. Uutel õppijatel on, mida lugeda ja siis oma tee leida.
Instituudis õppides on võimalus leida endale kitsam uurimisvaldkond ja süveneda täiendavasse teadustöösse, mida toetavad mõttekaaslaste osaduskonnad. Meil on kaks selget kuju omandanud süvendava töö vormi. Need on antiigi, algkristluse ja Piibli maailma uurimine Uue Testamendi foorumi abil ning dogmaatika, eetika ja luterluse käsitlemiseks koos käiv süstemaatilise teoloogia eriseminar.

Kus õppima?
Tallinna vanalinnas asuv väärikas hoone on akadeemilisele perele inspireeriv kodu, kus isegi seinad aitavad edasi kanda aegadega talletatud tarkust ning laed juhatavad mõtted maisest kõrgemale. Kabel on isikliku ja ühise vaimuliku kohtumise koda.
Eks me üheskoos taotleme niisugust tarkust, mis pärineb ülevalt, mis hellitavalt kastab igat vilja kandvat taime ja milles elab loov ja ka ajavaimu suhtes kriitiline mõtlemine ning armastus. Altar ja auditoorium kuuluvad kokku.
Meie kätte antud andidega ja nende kasutamisega kaasneb tänulikkus Jumala ees, rõõm ja mure Eesti saatuse pärast ning solidaarsus oma rahvaga.
See tähendab kristlike põhimõtete avalikku meeldetuletamist, evangeeliumi kuulutamist, mõtteloomes kaasa löömist, püüdu kaasa aidata arukuse ülesleidmisele ja väärikustunde värskendamisele meie ühiskonnas.
Kristlikul haridusel on korraga ette- ja ülespoole vaatavad mõttesuunad. Just see vertikaalne mõttesuund tegeleb ajatute küsimustega ning annab tähenduse ja mõõtme horisontaalsele teooriale ja praktikale.
Teavet õppimisvõimaluste, teadustöö ja kirjastustegevuse kohta saab instituudi kodulehelt www.eelk.ee/ui. Sisseastumiskatsed on 21. ja 22. augustil Tallinnas.
Randar Tasmuth,
usuteaduse instituudi dekaan

UI_koduleht_EK-le
Teavet õppimisvõimaluste ja teadustöö kohta saab instituudi kodulehelt.