Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Suvesessid on lahutamatu osa õppetööst

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

13.–15. juulini peeti Valgas Usuteaduse Instituudi
suvesessi.

Suvesessil oli esmakordselt
rektorina sama kooli vilistlane Randar Tasmuth, kes hindab kooli suvesesse
seetõttu, et siin käiakse koos pereliikmetega. «Suhtlemine, lapsed, pered on
lisaväärtus tavalisele akadeemilisele elule. Tavasessidel, kus tuleb täita
kõrgeid nõudeid, ei jõuta sellise emotsionaalse ja osadusliku lähenemiseni,»
hindas Tasmuth suvesesside võlu.

Algus vajab uurimist

Kuigi suviti on koos käidud
ilma vaheaegadeta üle 30 aasta, ei ole täpselt uuritud, millal asi alguse sai.
Rektori arvates said suvesessid alguse Häädemeestelt noorte kokkutulekutest,
kus tegutses aktiivselt toonane õppur Villu Jürjo, kes kaasas teisi usuliste
aadetega noori.

Valga koguduse õpetaja Heino
Nurk väidab, et Häädemeeste laagrid algasid 1975ndal ja need olid kogu EELK
jaoks. «See oli aeg, kui kõik kirikunoored mahtusid laagrisse ja veel ka
lätlasi ning venelasi Moskvast.»

UI suvesesside algust dateerib
Nurk aastaga 1981, mil tuldi kokku Võnnu pastoraati, kus võõrustajaks oli Kalle
Kasemaa. «Äkki ühel aastal tuli palju uusi üliõpilasi, Elmar Salumaa ütles, et
nüüd on palju noori koos, poisid, tehke suvelaager. Otsisime siis, kes kutsub
ja vastu võtab; telgid võtsime kaasa, aga vihma sadas kõik need päevad,»
meenutab Nurk, kelle õpinguteaeg möödus UI seinte vahel, aga lõpudiplomi sai ta
Tartu Ülikoolist.

Rektor Tasmuth, kelle enda
osalemine suvesessidel algab 1990ndatel, kui ta UIs õppejõuna alustas, tõdeb selle
peale, et suvesesside ajalugu tuleb kiiremas korras vaatluse alla võtta. «UI
ajaloost on küll kaks diplomitööd (Kristjan Luhametsalt ja Jaana Maria Ungalt),
kuid suvesessid pole vaatluse all olnud. Oluline on seda teadvustada, et keegi
hakkaks asja vastu huvi tundma.»

Kokkutulemise lusti

UI suvesess kannab
unikaalsuse märki. Vilistlased mäletavad nii ühiseid kevadisi paaripäevaseid
väljasõite, kus tihti oli kaasas Villem Raam, kui suviseid loenguid.

Toona ei peetud
õppesesse iga kuu ja nii vajasid tudengid suvist koosolemist. Heino Nurk
nimetab tollaseid väljasõite arhitektuuri, kunstiajaloo ja muinsuskaitse
õppereisideks. See oli midagi taolist, nagu nüüd on hakanud praegusele
vaimulike põlvkonnale korraldama muinsuskaitseamet. «Vanasti toimus sess septembrist
maini, vahe jäi pikaks ja rahvast tuli suvel kokku enam,» meenutab Heino Nurk. «Kui
olid UIsse õppima asunud, muutusid ühiskonna silmis kohe paariaks ja töötada
said ainult kirikus. Inimestel oli aega ja kokkutulemise lusti palju rohkem.»

Valgas ühendati
endiste aegade kogemused: kultuurilooline huviretk viis kohaletulnud endise
õppejõu Peep Audova juhtimisel kaksiklinna ajaloos olulistesse paikadesse.

Randar Tasmuthi sõnul
on läbi aegade nii olnud, et suviti kuulatakse loenguid teoloogilistel ja kultuurilistel
üldteemadel. «Suvesessidel ei räägita asju, mis on otseselt eksamitega seotud.
Need on olnud erinevates kohtades ja samasse maakohta tagasi pole tuldud,»
meenutab rektor. «Läänemaal Kulli palvemajas, Saardes koos Salumaaga ja teine
kord tema mälestuseks. Meelelahutusliku osa poolest on meeldejääv kanuudega
sõit Vigalas.»

Alati oodatud
esinejad olid legendaarsed Elmar Salumaa ja Evald Saag, kelleta ei toimunud
ühtegi sessi. Hilisematest esinejatest olgu nimetatud Jaan Kiivit, Voldemar
Ilja, Arne Hiob, Riho Saard (Hiiumaal), Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Ene Üleoja
(Paldiskis).

Vilistlased, tulge kokku!

Seekordse suvesessi
korraldaja, UI üliõpilasesinduse aseesimees Ester Liinak sõnastas kokkutulemise
eesmärgi: « Neil, kes seda üsnagi pikka traditsiooni oluliseks peavad, on hea
tulla korraks kokku ja võtta aeg maha. Korraldamise käigus tekkis küll mõte, et
mille nimel, kui kõikidel on tohutu palju muid asju teha. Traditsiooni
hoidmiseks maksab tulla kokku ka väikese seltskonna nimel.»

Valgas sõnastati ka
vajadus vilistlaskogu moodustamise järele, sest ükski eraülikool ei suuda
funktsioneerida ilma vilistlaskoguta. Heino Nurk näeb vilistlaskogul mitut
olulist ülesannet oma kooli suhtes, «kui tahame vilistlastena oma diplomi
mainet kõrgel hoida». Ka suvesess võiks edaspidi olla suurema rõhuga
vilistlaste omavahelise kontakti süvendamisel. «Üliõpilased võiksid leida oma
tee kirikusse vilistlaste kaudu.»

Rektor Tasmuth leiab
vilistlaskogu idee hea ja vajaliku olevat.
Ja meenutab, et Saaremaa
praostkond on pea tervenisti viimased 15 aastat UI lõpetanud vaimulike teenida.
«See on kui vilistlaste praostkond.» Rektor peab oluliseks, et ülikool jõuaks
oma lõpetajate kaudu laiemalt ühiskonda.

Valga oli võõrustaja

Suvesessi mitmekesine programm
hõlmas erinevaid teoloogia valdkondi, puudutades nii ajalugu lähemalt ja
kaugemalt kui ka sellist praktilise teoloogia valdkonda nagu hingehoid.
Hingehoiu õpikoja, kus käsitleti osalejate senises töös kogetud juhtumeid, viis
läbi Heino Nurk.

Seekord oldi koos Valga
Peetri-Luke koguduse pastoraadis ja Valga Jaani kirikus. Külastati naaberlinna
Valka Püha Katarina luterlikku kirikut ning tehti väljasõit Karulasse ja
Harglasse, et avastada selle kandi kultuuri- ja kirikuloo jaoks olulisi paiku.

Kristel Neitsov ja Helika
Gustavson avasid üldtuntud laulu «Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad sa…»
taustal laulu sõnade autori Paul Gerhardti loomingut tema 400.
sünniaastapäeval.

Suvesessi peakõneleja oli Valga
Peetri-Luke koguduse kauaaegne õpetaja Peep Audova, kes rääkis kogudusest ning
tööst Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia õppejõuna. Korraldas
Usuteaduse Instituudi üliõpilasesindus koostöös Valga Peetri-Luke kogudusega.

Sirje Semm

 

 

EELK Usuteaduse Instituudi lõpetasid 2007. a

bakalaureuseõppes:

Antti Leigri, Ave Timberg, Enn Salveste,
Eve Kruus, Helen Kooviste, Hüllo-Kristjan Simson, Jaak Pärnamägi, Katrin Lille,
Kristi Sääsk, Mait Mölder, Malle Kruusmaa, Margus Kirja, Mikk Leedjärv, Sirje
Pajuste, Tõnu Taremaa, Valdo Lust;

magistriõppes:

Anne Idvand, Heli Tuksam, Helle Pondre,
Maire Sala, Mall Tamm, Miina Piir, Tiia Külv, Tiiu Schütz;

kirikumuusika C-kursuse:

Piret Arikainen.

* * *

2007/2008. õppeaastaks võetakse dokumente
bakalaureuse- ja magistriõppesse vastu 10. augustini. Sisseastumiseksamid
toimuvad 13. ja 14. augustil
(bakalaureuseõpe) ja 15.–17. augustini
(magistriõpe) Tallinnas Pühavaimu 6. Info www.eelk.ee/ui või tel 611 7403,
dekanaat@eelk.ee