Suurim käsk

Mis on teinud kristlusest maailma suurima religiooni? Vastus on Jeesuse sõnades: «Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate» (Jh 13:35).
Armastus on kristlusele omane. Jumal on armastus ja ta armastab inimest. Jumala armastus patuse inimese vastu oli nii suur, et ta saatis oma Poja siia maailma selleks, et ta kannaks inimeste patud ja avaks neile tee Jumala juurde. Me võime Jumala armastuse oma elus vastu võtta ja teda vastu armastada. Jumala armastamine tähendab tema teenimist ja tema tahte täitmist oma elus. Jumala tahe on antud inimesele armastuse kaksikkäsus: «Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga ja armasta oma ligimest nagu iseennast!»
Esimeste kristlaste juures tuli esile armastus, mis eristas neid muudest toonastest religioonidest. Kui teised rõhutasid kas moraalseid reegleid, müstikat või hedonismi, siis kristlased läksid ja armastasid ligimest. Nad külastasid haigeid, aitasid leski, vaeseid. Abivajajale käe ulatamine, eksinule andestamine oli kõnekam kui pikk diskussioon kümnise maksmise teemal.
Tänapäeva inimenegi otsib armastust, elu mõtet. Kas suudame kristlastena ja kirikuna talle seda pakkuda? Jumal annab meile kõike, mida vajame eluks, ja meie saame seda edasi jagada teistele. Vaid armastades täidame käsku.
Kaido Soom