Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Suuremad summad lähevad katuste remondiks

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Koguduste toetamine oma pühakodade eest hoolitsemisel jätkub. Otsus pühakodade programmi selle aasta rahastuse kohta on tehtud, kirikute jätkusuutlikuks kasutamiseks mõeldud täiendavate taotluste vastuvõtt lõppes märtsiga.

Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu ütles «Kirikuelu» saates, et taotlusi laekus rohkem kui neljale miljonile eurole, vahendeid selleks aastaks on aga vaid umbes 0,7 miljonit. Täpsemalt on pühakodade programmi eelarve kokku 722 800 eurot, millest suuremad summad lähevad luteri kiriku pühakodadest Püha, Väike-Maarja pikihoone, Järva-Jaani kiriku torni ja Haapsalu toomkiriku katuse restaureerimiseks.
Tornikiivri katuse restaureerimine ootab ees ka Valga Jaani ja Kõpu kirikus, Hageri palvemaja rahvas võib rõõmustada suure saali põranda remondi üle. Nagu varasematelgi aastatel jätkub rahvusvahelise tähtsusega Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride konserveerimine, lisaks võetakse sel aastal ette kiriku lääneportaali vimpergi ehk ehisviilu restaureerimine.
Raha projektdokumentatsiooni koostamiseks said Risti (kirikuaia geodeetiline alusplaan ja vertikaalplaneeringu projekt), Anna (põranda uuringud ja restaureerimisprojekt) ja Saarde (torni muinsuskaitse eritingimused ja projekteerimine) kogudus. Piksekaitse paigaldatakse Püha ja Järva-Jaani kiriku torni. Sisustuse restaureerimiseks või konserveerimiseks said toetust Hanila, Haljala, Pühalepa, Risti, Nissi ja Kuressaare kogudus.
Täiendavast 6000eurosest eelarvest, millele taotluste  vastuvõtt lõppes märtsis, toetatakse pühakodade jätkusuutliku kasutamisega seotud ettevõtmisi nagu seminaride ja rahvusvaheliste projektide korraldamine, trükiste välja­andmine, turismi arendamine. Viieaastase programmi eesmärk on väärtustada kirikuid ja tugevdada pühakoja kui sakraalsuse kandja ja paikkondliku keskuse kaudu kogukonna identiteeti, selgitab programmi koordinaator Sille Sombri. Taotlusi kogunes 19 ühtekokku 30 124 eurole.
29. augustini saab toetust küsida kultuuriministeeriumi programmi «Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine» kaudu. Selle programmi vahendusel on käesoleval aastal toetus määratud näiteks Muhu kogudusele rookatuse ehitamise töötoa korraldamiseks. Kultuuriministeeriumi nn otsetoetused luteri kogudustele on selleks aastaks ligikaudu 1,2 miljonit eurot. Äsja lõppes ka taotluste vastuvõtt Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile koolitus- ja teavitustegevuseks.
Järgmiseks aastaks saab riikliku pühakodade programmi kõikide valdkondade taotlusi esitada 30. septembrini, info on leitav kodulehel www.muinas.ee/puhakoda.
Rita Puidet