Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Stabiilsest aastast

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Märksõnad:  / Number:  /

12 kogudusega Järva praostkonna sinod, mis peeti Paides, lõpetas selleks aastaks EELK sinodihooaja.

Pärast jumalateenistust Paide Püha Risti kirikus ja enne siirdumist sinodikoosolekule Järvamaa kutsehariduskeskuse õppehoonesse andis peapiiskop Andres Põder EELK tunnustusmärgi pidulikult üle Türi koguduse kirikuvanemale Henn Männikule.

Keskmes inimene
Koguduse esindajaid tervitama tulnud Järva maavanem Tiina Oraste kinnitas soovi teha senisest tõhusamat koostööd kogudustega, kes on kohapeale alles jäänud ka siis, kui väga paljud institutsioonid on äärealadelt tõmbekeskustesse kolinud.
«Meie eesmärk on üks: panustada inimese heaks,» rõhutas maavanem, nimetades, et soovib sügisel kokku kutsuda ümarlaua maakonna koguduste vaimulikest, et arutada, kuidas koostööd arendada.
Tervitades uut sinodikoosseisu oli praost Teet Hanschmidt praostkonna 2012. aasta tegevusaruannet esitades optimistlik, kinnitades, et vahepeal majandussurutises kaduma kippuv lootus on paljude heade näitajate toel taas ennast kogunud: «Võrreldes eelneva aastaga on aruandeaasta olnud praostkonna koguduste vaimulikus tegevuses positiivne.»
Eriti tõstis praost esile statistika põhjal Koeru, Järva-Jaani ja Paide kogudust, aga kiitis ka teisi tublisid. Statistikat analüüsides märkis Hanschmidt, et kasvutendentsi on täheldada pea kõigis kategooriates: suurenenud on jumalateenistuste koguarv, rohkem on armulauale võetuid, kasv on erinevates ametitalitustes: rohkem ristituid, konfirmeerituid ja laulatatuid. Vaid matuste arv vähenes, aga samas toimus kiriklikke matuseid kõigis kogudustes. Pühapäevakoolilaste arv jäi samaks ülemöödunud aastaga.
Hanschmidti hinnangul on rõõmustav, et vaatamata liikmesannetajate vähenemisele 92 inimese võrra on liikmeannetuste kogusumma ja keskmine liikmeannetus suurenenud, samuti suurenes palkadeks makstav osa. Samas teeb praostile muret, et ligi 40% koguduste rahastusest pole koguduste omateenitud vahenditest.
Optimismi sisendab praosti meelest ka asjaolu, et kõik kohalikud omavalitsused toetavad oma territooriumil asuvaid kogudusi. «Tundub, et ka koguduste majanduslik olukord on paranenud,» arvas praost, lisades, et nendes kogudustes, kus on oma vaimulik, on olukord, k.a majanduslik, palju parem.
Kui aruandeaasta algul oli praostkonnas 11 vaimulikku, siis 2013. aasta alguseks oli teenimas 8 vaimulikku. Lahkunud on Tapa koguduse vaimulikud, õp Reet Eru Murru ja Harku vangla kaplaniks ning diakon Imbi Arro reservi. 9. detsembril 2012 lahkus igavikku emerituuris olnud vaimulik Toomas-Naatan Lepp (sündinud 1933).
Olulise päevakorrapunkti all viidi läbi valimised. Sinod otsustas pikendada eelmise, 2009. aastal valitud praostkonna nõukogu volitusi, seega kuuluvad nõukokku jätkuvalt peale praost Teet Hanschmidti ja abipraost Tõnu Linnasmäe Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder ja Pärtel Tõnsberg Aegviidu kogudusest. Kirikukogu uude koosseisu valiti praostkonda esindama õpetajad Katrin-Helena Melder ja Tõnu Linnasmäe ning ilmikliige Hirvo Rannu, asemikeks valiti Pärtel Tõnsberg, Eltsa Lõoke ja õpetaja Algur Kaerma.
Liina Raudvassar