Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Soome kirikulehe kolumnistide seas ka eestlane

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Hermann Kalmus on soomlaste kristliku nädalalehe Kotimaa esimene eestlasest kolumnist.
Arhiiv

Soome luterlik kirikuleht Kotimaa avalikustas 10. jaanuari lehes käesoleva aasta kolumnistid, kes kirjutavad ajalehte arvamusveerge, mis analüüsivad kiriku ülesannet. Lehe kolumnistid vahetuvad igal aastal.

Teemade seas peatutakse seksuaalsuse ja naiste teemadel ning Soome ja Eesti kiriku võrdlusel. Samuti käsitletakse sotsiaalmeediaga seonduvat.
Kolumnistidest tuntuim on kahtlemata Helsingi piiskop Teemu Laajasalo, kes lubab oma kolumnides peatuda kiriku põhiülesandel, milleks on kõnelda Jeesusest. Selle ülesande väljakutseid ja võimalusi soovib ta ka analüüsida.
Liisa Jaakonsaari on Oulu elanik, kes on 40 aastat olnud parlamendi liige. Tema soovib käsitleda naisküsimusi ja naispastorite vastasust kirikus.
Antti Heikkinen on kirjanik ja teatri valdkonnas töötav inimene, kes tahab analüüsida hetkel akuutseid küsimusi ühiskonnas.
Pia Rendic on doktoritööd kirjutav teoloog ja kirjanik. Lähtuvalt oma doktoritöö teemast soovib ta käsitleda rohkem seksuaalsusega haakuvaid teemasid.
Aija Pöyri on pastorist vanaema. Ta vastutab Leppävaara koguduse kommunikatsiooni- ja jumalateenistusvaldkonna eest. Pöyri leiab, et oluline on analüüsida sotsiaalmeedia valdkonda.
Eestlasest kolumnist, Pilistvere koguduse diakon Hermann Kalmus lubab käsitleda Soomes olulisi teemasid eestlase vaatenurgast ja tuua seeläbi uut ka Kotimaa lehe lugejale. Samuti lubab ta võrrelda meie kirikuid ja nende tegevust.
Ajalehe Kotimaa peatoimetaja Mari Teinilä sõnas Eesti Kirikule, et tema andmetel on Kalmus esimene eestlasest kolumnist ajalehes Kotimaa. Peatoimetaja hinnangul on oluline, et soomlaste ajaleht Kotimaa valgustaks süstemaatiliselt Eesti ja Eesti luterliku kiriku olukorda. Teinilä hinnangul on Soome kirikus sageli kalduvus vaadata vaid sissepoole ja mitte näha vennaskirikute erineval viisil esile tulevat rikkust.
Kalmust palus Teinilä kolumne kirjutama seepärast, et augustis toimunud kohtumisel jäi tal mulje, et lisaks Eesti olude tundmisele on Kalmus ka otsekohene ja julge oma sõnades. Need on kolumnisti jaoks tähtsad omadused. Peale selle on Kalmus ka Soomes mingil määral tuntud tänu Pilistvere koguduse kontaktidele Soomega.
Kotimaa on ainus Soome üleriigiline kiriklik leht, mis käsitleb mitmekülgselt ja ülesehitava kriitikaga kiriku temaatikat, kaasates teemasse ühiskondliku ja globaalse perspektiivi. Kotimaa peaomanik on Kirkkopalvelut ry, mis kuulub kogudustele ja kristlikele organisatsioonidele.
Kaido Soom