Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

See aasta on kirikumuusikutele koorilauluaasta

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Number:  /

Liidu juhatuse esimehe Tuuliki Jürjo sõnul oli 2011. aasta hoogne kirjastamise aasta. Tiiu Pikkur

EELK Kirikumuusika Liidu (KML) üldkoosolekul tehti kokkuvõte 2011. aastast, mis lauluraamatuaastana pakkus muusikutele uusi väljakutseid, ja peeti tulevikuplaane.

Assessor Tiit Salumäe tõi lauluraamatuaasta sündmustest välja kolm: helilooja Roman Toile elutööpreemia andmine, koraalimaraton Haapsalus ja konverents «Quo vadis, KLPR?» ning sellele järgnenud jumalateenistus Tallinna toomkirikus.
Koraalimaratonist ei võtnud kahjuks osa kõik praostkonnad. Ida-Harju, Viljandi, Tartu, Võru ja Pärnu ei olnud kohal. Salumäe sõnul paneb see mõtlema meie solidaarsuse üle ühiste ettevõtmiste puhul. Tulevikust rääkides rõhutas ta, et oluline on kirikumuusikat ikka rahva teadvuses hoida.

Kooridel tööd palju
Eelmisel aastal arenes hoogsalt nootide trükkimine, s.t repertuaari laiendamine. Anti välja kolm noodikogu: Toi koraalivõistluse lauludega «Uued kirikulaulud», koraaliseaded segakoorile ja koraaliseaded noortekoorile.
Liidu juhatuse esimehe Tuuliki Jürjo sõnul kujunes huvitavaks küsitlus, mis korraldati lauluraamatu konverentsi eel ja kus uuriti, milline peaks olema uus lauluraamat. Küsimustiku tulemused pannakse üles liidu kodulehele.
Kirikumuusika liidu laulukoorid – koorijuhtide ja organistide segakoor KOSK ja lastekoor Väike Küünal – olid aruandeaastal aktiivsed. EELK esinduslastekoor osales XI noorte laulupeol. Sel aastal esinetakse Suure-Jaani vaimulikul laulupäeval.
XV Suure-Jaani muusikafestival toimub 16.–23. juunini. Festivali kunstilise juhi Andres Uibo ettepanekul on 17. juunil vaimulik laulupäev, mille patroonid on peapiiskop Andres Põder ja kultuuriminister Rein Lang. Osa võtma oodatakse kirikukoore. Ka 30 aastat tagasi, kui oli hoopis teine aeg, laulsid Suure-Jaanis kirikukoorid.
Segakoor KOSK saab sel aastal 30aastaseks. Tallinna Jaani kirikus peetakse 6. oktoobril koori juubelikontsert. Koori esimene dirigent oli Hella Tedder, praegu juhatab koori Riho Ridbeck. KOSK esineb nii Eestis kui välismaal. Edukalt on üles astutud kavaga «Rännates läbi Euroopa kirikute». Möödunud suvel esineti Gotlandi saarel ja sel aastal minnakse Norrasse.

Pasunakoorid kirikus
Pasunakooride tegevus jätab soovida. Kui üksikutes kogudustes on see väga aktiivne, siis üldkiriklikult see nii ei ole. Kose koguduse pasunakoori juhataja Kahro Kivilo ütles, et neil oli 2011. aastal kokku 61 proovi ja esinemist. Vilgas töö käib ka Raplas ja Hageris. Sakslased on palju abistanud ja teevad seda veel. Kutsutakse seminaridele, esinema, kuid meil on hoog üle läinud. «Mis paneks eesti puhkpillimängija kirikus mängima?» küsis Kivilo.
Rõõmustav on see, et Kultuurkapital on toetanud mitmeid kirikumuusika projekte ja lisa on oodata selgi aastal. Suveks plaanitav kirikukontsertide sari «Mu süda, ärka üles!» on Kultuurkapitali toetuse ootel. Sarjast on avaldanud soovi osa võtta juba 20 kogudust.
Üldkoosolek otsustas põhikirja muudatuste üle. Juriidilisi nüansse selgitas õigusteadlane Erik Salumäe. Peamine neist puudutab liikmeskonda. Senine määratlus – KMLi liikmeks saab EELKs tegutsev kirikumuusik – on ajale jalgu jäänud.
Mis saab neist, kes enam kirikumuusikuna ei tegutse? Samuti võiksid liitu kuuluda kirikumuusikat toetavate elualade inimesed. Muudatusettepanekud kinnitati.
Tiiu Pikkur

EELK Kirikumuusika Liit
98 liiget, 7 vaatlejaliiget
Loodud 1993
Segakoor KOSK, lastekoor Väike Küünal