Saksamaale türgikeelset luteri kogudust rajama

Esimesel advendil kolisid Anne ja Mika Tuovinen koos tütarde Sarianna ja Sallamariga  Lõuna-Saksamaale Mannheimi. Ees ootab misjonitöö sealsete türklaste hulgas.


Anne ja Mika Tuovinen laste Sallamari (vasakul) ja Sariannaga on jäädvustanud end veel Tallinna panoraami taustal, et jätta hüvasti ja asuda misjonitööle Saksamaa türklaste seas.

Neljapäeval, 17. novembri õhtul oldi Misjonikeskuses veelkord koos siinsete  sõpradega, kes neid eestpalvega uuele tööle saatsid.

Soome Rahvamisjoni misjonärid teoloogiamagister Mika Tuovinen ja saksa filoloog mag Anne Tuovinen teenisid Eestis 1995. aastast alates, algul Põltsamaal ja hiljem viis aastat Tartu Pauluse koguduses. Eelmisel aastal Soome naastes olid nad veendunud, et tulevad Eestisse tagasi, ent elu võttis teise pöörde.

Südamevajaduse järgi

Soome Rahvamisjon otsustas Tuovinenid saata hoopis Saksamaa moslemite hulka. Muide, Mika  kodumaa-aastal valminud magistritöö on just islami ja ristiusu suhetest.  «Evangelisti süda sunnib minema sinna, kus vajadus on kõige suurem. Olen valmis minema nende hulka, kes pole veel Jeesusest üldse kuulnud. Eestis on selles suhtes võrreldes moslemimaailmaga asjad siiski üpris hästi,» selgitas Mika ja lisas, et kõige vähem on misjonäre islamimaades. Türgis on ainult üks väga väike luteri kogudus.

Tuovinenid ei lähe küll Türki, kuid hakkavad töötama Saksamaa türklaste seas. Sakslased ise hoiduvad türklastest eemale, sellepärast soomlased sinna lähevadki. Kuid koostööd kohalike luterlastega tehakse kindlasti.

Tugirühmad loomisel

Kõigepealt hakkavad Tuovinenid aga keelt õppima: Anne türgi  ja Mika saksa keelt. Kaugem eesmärk on luua türgikeelne luteri kogudus. Saksamaal elab 2 miljonit türklast, omakeelset luteri kogudust neil ei ole. Tööd hakatakse esialgu tegema isiklikult inimestega kohtudes, Mika meestega, Anne naistega.

Suured koosolekud kõne alla ei tule. Lõplikku plaani, kui kauaks Saksamaale jäädakse, ei ole, kuid kindlasti niikauaks, et tütred saaksid seal keskkooli lõpetada, siis 7–8 aastaks. Aga võib olla kauemakski.

Tuovinenid loodavad, et side Eestiga jääb püsima ja nad tahavad eestlasi oma tööga moslemite  hulgas kursis hoida ringkirju kirjutades ja igal suvel vähemalt nädala Eesti kogudusi külastades.

Misjonikeskus on otsustanud liituda Tuovinenide tugirühmaga ja nii saavad neist ka Eesti misjonisaadikud. Misjonäre toetab Soomes luterlik kirik, misjoniseltsid, kogudused ja paarsada üksikisikut. Tuovinenid loodavad Eestistki tugikogudusi ja -isikuid leida. Kel on soovi liituda Mika ja Anne kirjasaatjate ringiga või hakata toetajaks, võtta ühendust Misjonikeskusega  tel 646 4760 või e-post mk@eelk.ee.

Tiiu Pikkur