Rootsi praostkonna sinod toimus Lundis

/ autor: Tiit Pädam / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Rootsi praostkonna koguduste esindajad kogunesid iga-aastasele koosolekule Lundi. Esireas Lia Salumäe (paremalt), piiskop electus Tiit Salumäe ja praost Ingo-Tiit Jaagu.
Arhiiv

10.–12. aprillini kogunesid EELK Rootsi praostkonna kõikide koguduste esindajad iga-aastasele sinodile.

Sel korral oli sinodi võõrustajaks Lõuna-Rootsi kogudus Lundis.
Pärast haldus- ja majandusküsimuste arutelu ning heakskiitmist pidas sinodil teadusliku ettekande teemal «Meditsiinieetika kaasaegsed teoloogilised ja kiriklikud väljakutsed» EELK vaimulik, teoloogiadoktor Johann-Christian Põder Kopenhaageni ülikoolist.
Seejärel sai sõna sinodi peaettekandeks piiskop electus Tiit Salumäe, kes pärast ametisseseadmist jüripäeval Tallinna Toomkirikus hakkab piiskopina juhtima peale Rootsi praostkonna ka kõiki EELK kogudusi Euroopas ja Venemaal.
Salumäe andis oma ettekandes ülevaate suurtest muudatustest EELK struktuuris ning käsitles seejärel muudatustega seotud probleeme nii rahvusvahelisel, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. Ta tõdes, et Rootsi praostkonna taotlus siduda end Tallinna konsistooriumiga on keeruline ja aeganõudev protsess. Mõlemale ettekandele järgnes elav arutelu ja ettekandjad vastasid arvukatele küsimustele.
Sinod lõppes jumalateenistusega Lundi Kloostrikirikus, kus jutlustas Tiit Salumäe ning teenisid kõik praostkonna vaimulikud, organist Gustav-Leo Kivirand ja vokaalansambel Machaut Machine erinevate ajastute vaimuliku muusikaga. Kohale oli tulnud rahvuskaaslasi väga mitmelt poolt Rootsist, aga suurel hulgal eestlasi ka Kopenhaagenist.
Jumalateenistuse lõpul õnnitles piiskop Salumäe praost Ingo-Tiit Jaagut, kellel just sel päeval oli 70. sünnipäev, ning andis talle üle EELK konsistooriumi tänukirja EELK Rootsi koguduste pikaajalise ustava teenimise eest.
Lundi koguduse aktiivsed liikmed Elo Randsalu, Evi Martinson ja Madis Laas koos abilistega hoolitsesid selle eest, et sinodil laabuks kõik sujuvalt ning et sinodisaadikud kõikidel päevadel lisaks tööle ka maitsvaid roogi ja kohvi saaksid nautida.
Tiit Pädam,
Stockholmi koguduse õpetaja
Artikkel on avaldatud Rootsis ilmuvas ajalehes Eesti Päevaleht.

Praost Ingo-Tiit Jaagu