Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rõõmu teeb tänulikkus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juhatuse esimees Jaan Tammsalu tunneb rõõmu kogudustest, kus noored ja lapsed pole vaid nimed koguduse andmebaasis.

Aastas vähemalt korra kogunevad noored ideepäevale, et korrastada mõtteid ja tegevusplaane. Sel aastal oldi koos septembris Pilistveres.

Millised ideed jäid ideepäeval sõelale?

Noored ütlesid, et neile jäi Pilistveres meelde see, kui suur tähendus on juttudel meie elus ja kui mitmel eri tasandil need meid mõjutavad. Samuti leidsid kokkutulnud uusi mänge. Igaühel oli palutud kaasa võtta mäng, mida õhtuprogrammis mängiti. Meeldejäävaks peeti ka seda osa ideepäevadest, kui räägiti Piibli tegelastest ja sellest, mis pani need inimesed teenima. See aitas mõista Piibli aja ja tänapäeva inimeste sarnasust.

Mis on kiriku laste- ja noortetöös rõõmustavat ja mis teeb nukraks?

Rõõmu teevad need kogudused, kes on teinud kõik, et ümbruskonna noortel ja lastel oleks oma koht koguduse elus. Kogudused, kus noored ja lapsed pole vaid nimed koguduse andmebaasis, kartoteegis. Rõõmu teevad kogudused, kes tunnevad rõõmu, kui jumalateenistusele mõni laps kaasa võetakse.

Rõõmu teevad noortejuhid ja pühapäevakooli õpetajad, kes leiavad aina uut ja põnevat oma töös. Inimesed, juhid, kes ei mängi aastaid üht ja sama ragisevat plaati, vaid julgevad katsetada uut, õppida juurde ja kinkida seda neile, kes end nende hoolde usaldavad. Rõõmu teevad vaimulikud, kes kogu südamega teenivad oma kogudust ega saa rahu enne, kui näevad tulemas ka lapsi ja noori. Rõõmu teeb see, kui näen, kuidas LNÜ töötegijate ja paljude abiliste poolt korraldatud vahvatele üritustele tuleb palju särasilmseid inimesi. Rõõmu teeb tänulikkus.

Nukraks teeb see, kui inimesed löövad noortetööle käega. See, kui paljudes kogudustes pole aastaid ühtegi ristimist ega leeritamist, pole katsetki sellega alustada. See, kui kiriku töötegijad arvavad, et nad on nii head, et kursused, täiendusõpped, loengud, mida korraldatakse, pole nendele vajalikud, sest neil pole enam midagi õppida. See, kui lapsega emale kirikus jumalateenistuse ajal sisistatakse: «Homme tuled ehk koeraga!» Murelikuks teevad kriitikud, kes ise midagi tegemata halvustavad teiste tegemisi.

Murelikuks teevad usuta usklikud, kes ei usu, et kõik on võimalik sellele, kes usub ja arvavad, et midagi pole võimalik.

Mida ootavad laste- ja noortetöö tegijad kirikult?

Abi, kuidas leida töökaaslasi. Tuge töö alustamisel ja ürituste korraldamisel. Koolitust, kus võiks jagada teiste töötegijatega kogemusi. Koolitus annaks ka julgust ja enesekindlust töösse. Abi rahaliste vahendite otsimisel.

Küsitluste tegemist, et selgitada, mida noored ootavad kirikult. Nõustamist, näiteks selles, kuidas kutsuda lapsi osalema. Abi tugivõrgustiku (teised töötegijad, sõpruskogudused Eestis) loomisel. Materjale. Infot selle kohta, mis toimub, milliseid koolitusi korraldatakse, milliseid materjale on olemas, kelle käest nõu küsida jne.

Millised on lähima tuleviku sündmused või üritused, mis mõeldud (eelkõige) kiriku noortele ning lastele?

Järgmised üritused, mida LNÜ korraldab lastele ja noortele, on tulemas alles järgmisel suvel. Järgmise aasta kevadel tahame korraldada rahvusvahelise konverentsi, kus räägime teemal lapsed armulaual.

Kui kõnelda teiste vahvatest tegemistest, siis Tartus on tulemas noorteüritus novembris ja Põltsamaal jaanuaris noorte talvepäevad. Iga kuu esimesel pühapäeval korraldavad Tallinna praostkonna noortetöö tegijad koos paljude abilistega Rootsi-Mihkli kirikus noortele mõeldud jumalateenistust Emmause missa.

Paljud kogudused on alustanud tööd pühapäevakooli, mitmed noorteõhtutega. Beebiringid, omakultuuriringid, noortekohvikud, noorte- ja lastekoorid ja palju muud mitmetes Eestimaa kogudustes toovad kirikute juurde jälle kokku lapsi ja noori.

Liina Raudvassar