Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Pühapäevakoolilapsed kohtusid Erastveres

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /


5.–7. juulini toimus Kanepis Erastvere looduskeskuses Võru praostkonna lastelaager teemal «Elu Jeesuse jüngrina». Laagris osales 46 last vanuses kaheaastastest teismelisteni. Kõige enam oli lapsi Räpinast ja Kanepist.

Laager algas jumalateenistusega Kanepi kirikus. Teenistuse pidasid Kanepi kiriku õpetaja Margit Lail ning Võru praostkonna praost ja Räpina Miikaeli koguduse hingekarjane Urmas Nagel.
Teenistusele järgnes sõit Erastvere looduskeskusesse, kus laagrilisi võttis vastu keskuse juhataja Pilvi Saar, kelle juhendamisel tutvusid lapsed looduskeskuse ja selles asuva metskonnamuuseumiga.
«Tegevusetut või igavat aega laagris ei olnud. Lapsed suhtlesid ja mängisid üksteisega heal meelel ning rahulolev tagasiside julgustab lastelaagritega jätkama,» märkis Põlva Maarja koguduse sekretär Ave Kägo.
Ave sõnul valitses nooremas vanuseastmes poiste, vanemas tüdrukute ülekaal. «Lapsed kontakteerusid omavahel üsna ruttu ja sundimatult. Mitmest perest osales laagris rohkem kui üks laps. Oli näha, et siia oli tuldud vabal tahtel, mitte käsu korras,» lisas Ave.

Tegevust kehale ja vaimule
Tegevuste paremaks korraldamiseks jaotasid juhendajad lapsed kolme vanuserühmas: kuni kuueaastased, 7–9aastased, 10–12aastased ning üle 13 aasta vanused. Tegevusi viisid läbi ja juhendasid pühapäevakooli õpetajad ja koguduste vabatahtlikud kaastöölised Silvi Vilba, Teele Nigola, Ave Kägo, Kaia Kuut, Reet Parras, Helen Truija ja Kai Lilleoja.
Palvusi pidasid praostkonna vaimulikud Mait Mölder, Üllar Salumets, Andres Mäevere, Urmas Nagel, Margit Lail ja Toomas Nigola. Kaks viimast juhendasid ka päevategevusi ning Urmas Nagel andis koos abikaasa Kristiinaga panuse laagri muusikatöösse. «Kristiina Nagelil on and ka kõige pisemad laulma panna,» lisas Ave.
Palvusi peeti kolm korda päevas. Iga kord juhendas seda erinev vaimulik ning igaüks neist lähenes palvele erinevalt.
Palvuste ja päevategevuste kaudu seletati lastele lihtsas keeles, kes on jünger, mida tähendas olla jünger Jeesuse eluajal ning mida tähendab olla jünger siin ja praegu.
Tegevustes tuli lastel kasutada nii meeli kui käelisi oskusi. Näiteks tuli 7–9aastastel rühmatöös lõigata kangast välja inimese keha detailid ja kleepida neist paberile oma profiil. 10–12aastased voltisid paberist kalu ja laevu ning kleepisid neist kokku ruumilise merepildi. Vanema vanuserühma lapsed said aga aimu neist vaimulikest tarkustest, mida jagatakse leeritundides.
Mida tähendab olla oma õpetajat usaldav järgija, said vanemad lapsed teada, lastes endal silmad kinni siduda ning liikudes edasi kaaslase antud juhiste järgi.
Teisel laagripäeval korraldatud matkamängu seitsmes peatuspunktis tuli osalenutel talitada vastavalt peatuse nimele. Esimene peatuskoht kirjeldas, kuidas Jeesus kutsus oma esimesed jüngrid. Teises vaidlesid emad oma poegade istumiskorra üle taevas. Kolmandas oli vaatluse all üks tervenemise lugu. Neljas pajatas aina toimetavast Martast ja vaimutarkusi kuulda ihkavast Maarjast. Viiendas tehti tutvust mäejutluse ja kahe kojaehitajaga. Kuuendas oli jutuks viimne õhtusöömaaeg ja armulaua seadmine ning viimases punktis kostitas juba ülestõusnud Jeesus oma jüngreid kala ja leivaga.
«Pean matkamängu laagri üheks olulisemaks tegevuseks. Esiteks olid temaatilised tegevused hästi lastepäraselt lahendatud. Teiseks andis see sportlikult hea koormuse, sest ring oli päris pikk ja orienteeruda tuli kaardi järgi,» kommenteeris Ave Kägo.

Lõkketa pole õiget laagrit
Usuliste teadmiste kõrval õppisid lapsed palju uut loodusest ja looduses elavatest pisiloomadest ning said metsapassi omanikeks.
Loomulikult kuulusid laagripäevadesse ka lõkkeõhtud, ujumine, grillimine ja jutuvestmised. Põlva pühapäevakooli lapsed esitasid näidendi, mis jutustas andmisest ja saamisest. Lapsed ööbisid peamiselt telkides, kuid soovi korral võis aseme teha ka looduskeskuse majja. Maised toimetused, nagu näiteks nõudepesu, tehti toimkondade kaupa.
Võru praostkond korraldab mitmepäevaseid laagreid kolmandat korda. Esimene neist toimus Pindis, teine Rõuges. Järgmisel aastal langeb korralduskese Põlvale. Varasemalt on praostkonnas peetud lastepäevi.
Viimasel laagripäeval tegid asjaosalised kokkuvõtte laagris õpitust ja kogutud muljetest. Korraldustoimkond tänab kõiki osalenuid ja abilisi.
Margit Õkva,
Koit