Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Püha Vaimu ootus

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Ülestõusmisaja 7. pühapäev asetub kirikuaastas taevaminemispüha ja nelipüha vahelisele ajale. Seetõttu kannab pühapäev nimetust Püha Vaimu ootus. Päeva ladinakeelne nimi on võetud Ps 27:7: Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!  

Enne taevaminemist lubas Jeesus läkitada omadele Püha Vaimu, mis täitus nelipühapäeval. Kristuse tõotatud Püha Vaim loob kontakti taevasse läinud Issanda ja koguduse vahele ning peletab hirmu. Püha Vaimu läbi saavad kristlased osa Kristusest ja tema toodud lunastusest. 

Vaimu väljavalamine koguduse keskele on ühekordne õndsuslooline sündmus. Püha Vaim on Jumala koguduses ligi ja teeb oma tööd Sõna ja sakramentide kaudu. Ilma Püha Vaimu tööta ei saa olla tõelist usku Jeesusesse. Tema on olnud ja on ligi meie ristimises ja jätkab meie juures oma tööd, kirgastades meile Kristust. 

Iga inimene, kes usub kogu südamest Jeesusesse, on saanud Püha Vaimu anni, aga Vaim soovib luua meiega üha suuremat osadust. Püha Vaim tunnistab meile Jeesusest.

Nikaia usutunnistuses  öeldakse: Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja elavakstegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast. Nii lähtub Püha Vaim Isast ja Pojast, kelle kohta ka Jeesus ütleb jüngritele, et kui mina teie juurest ära lähen, tuleb tema teie juurde. Läbi kiriku ajaloo on raskemaid õpetuslikke vaidlusi peetud kolmainu Jumala üle. Kui me püsime Jumala ilmutuse ehk pühakirja ja selle õpetuse alusel ja oleme seeläbi osaduses Jeesuse õpetusega koguduse keskel, siis seisame kindlal alusel. 

Anti Toplaan