Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piiskoplikus nõukogus arutleti eetikakoodeksi üle

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Piiskopliku nõukogu koosolekul 20. mail arutati jätkuvalt vaimulike eetikakoodeksi koostamist.

Piiskop Einar Soone pakkus, et seniste keeldude asemel võiks kasutada rohkem positiivses vormis sõnastatud nõuandeid. Peapiiskop Andres Põder rõhutas, et eetikakoodeksit on vaja kirikus korra tagamiseks, mille alusel saaks piiskop või praost esitada vaimulikele teatud nõudmisi. Peapiiskop rõhutas, et töötajalt saab eeldada asju, mis on talle enne selgeks tehtud, sellepärast on vaja eetikakoodeksit. Arutati, kas tegu on eetikakoodeksiga või sisekorraeeskirjaga.
Kantsler Urmas Viilma pakkus välja, et see võiks olla dokument, mille nimetus on teenistuskord ja ametieetika. Pärast arutelu otsustati, et dokumendi pealkirjaks võiks saada «EELK vaimulike teenistuskord ja ametieetika».
Teksti koostamiseks moodustati komisjon koosseisus piiskop Soone, kantsler Viilma, praost Marko Tiitus. Kuna kirikuseadustiku ja põhikirja koostamisel on teinud suure töö praost Veiko Vihuri ja ta on ise ka avaldanud valmisolekut selle dokumendiga edasi töötada, siis kaasati komisjoni ka tema. Komisjon võtab aluseks senise teksti ja esitab oma töö tulemused piiskoplikule nõukogule septembriks. Seejärel menetleb dokumenti edasi piiskoplik nõukogu.
Arutati peapiiskopi ametisseseadmist. Planeeritud on juba mitmed olulised töörühmad, mis tegelevad introdutseerimisega seonduvate toimingute ja ürituste ettevalmistamisega: nii jumalateenistuste kui ka vastuvõtuga. Peapiiskop seatakse ametisse Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus küünlapäeval, 2. veebruaril 2015 kell 12. Sellele jumalateenistusele on kutsutud kõik vaimulikud koos abikaasadega, kirikukogu liikmed, praostkondade sekretärid, iga koguduse juhatusest üks esindaja ning konsistooriumi ja allasutuste töötajad. Ametisseseadmisele kutsutute esialgses kavas on 800 inimest. Kuna saabub palju väliskülalisi, siis korraldatakse ka nende vastuvõtuga seonduvat.
22. novembril 2014 kell 14 toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus peapiiskop Põderi emerituuri siirdumise jumalateenistus ja ka seda valmistatakse põhjalikult ette.
Kaido Soom