Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Peeteli koguduse hoolekandetöö jätkub

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Tallinna Peeteli kogudus ja Peeteli Kiriku Sostiaalkeskus on võtnud nõuks ehitada koguduse maale kolmekorruselise laste- ja noortekeskuse hoone.
Projekt on valmis, 25miljonilist ehitust toetab rahaliselt nii riik kui ka Tallinna linn, aga ka eraisikud ning firmad kodu- ja välismaalt. Maja on vaja eeskätt praegu kirikus elavate laste elutingimuste parandamiseks.
Oluline on kasvatada tööhuvi
Kaheksa aastat tagasi 1997. aasta kevadel hakati Peeteli kirikus abistama kodutuid lapsi. Osa kirikuhoonest kohandati laste eluruumideks, kus on korraga elanud kuni 30 last, tegutseb ka turvakodu ja päevakeskus.
Kuna kirik võimaldab neile lastele elementaarsed elutingimused, peamiselt magamistubade näol, siis tekkiski mõni aasta tagasi mõte ehitada kiriku taha parkimisplatsi asemele laste- ja noortekeskus, kuhu on planeeritud puutöö-, metallitöö-, kunsti- ja käsitööklassid, arvutiklass, muusikaklass, spordisaalid. Silmas on peetud eelkõige lastes tööhuvi kasvatamist.
Koguduse juhatuse esimees Mati Sinisaar ütleb, et kui 2002. aasta kevadel otsustas juhatus uut maja ehitama hakata, siis 2004. aasta lõpuks oli arhitekt Aivo Schultsil projekt valmis. Projekteerimine maksis 1,1 miljonit, mida 200 000 Eesti krooniga toetasid Norra baptistid, 400 000ga Tallinna linnavalitsus ja pool miljonit annetas Göteborgi vennastekogudus.
Projekt on linnavalitsusele 2004. aasta lõpul üle antud. «Nüüd elame ja palvetame selle nimel, et maja ehitus sel aastal algaks. Loodame ehitusloa paari nädala jooksul saada,» on Sinisaar optimistlik.
Riik ja linn toetavad ehitust
Kui luba käes, läheb ehituseks. Üldmaksumus on hoonel 25 miljonit krooni, Tallinna linn ja riik on mõlemad selle aasta eelarvest andnud 7 miljonit, poolteist miljonit on kogunenud eraisikute ja firmade annetustena.
«Riigi ja linna raha tohime aga kasutada ainult siis, kui suudame garanteerida ehituse valmimise,» selgitab Sinisaar. «Loodame väga, et saame sel aastal ehitama hakata. EELK poole ei ole me rahataotlusega pöördunud, kuid kavatseme seda teha.»
Mati Sinisaar on veendunud, et kui praegu uut maja ei ehita, siis mõne aasta pärast enam sellist hoolekandetegevust kirikus teha ei lubata. «Kui tahame, et kristlik hoolekanne siin jätkuks, siis on parim võimalus ehitada uus maja siia koguduse maale.»
Planeeritav laste- ja noortekeskuse hoone on 2700 m2 suur, kolmekorruseline, elama hakkab seal 32 last ja kaheksa noort. Lapsed elavad peredena neljas korteris. Kaheksale elluastuvale noorele on toad, kus on voolu- ja veemõõtja, noored maksavad üüri ja õpivad iseseisvalt elus toime tulema.
Kõik ei mahu seaduse raamidesse
Kes on selle maja elanik, missugust sihtgruppi silmas peetakse? «Hoolekandetööd reguleerivad seadused, kuid on ka selliseid lapsi, kes ei mahu nendesse raamidesse,» selgitab Sinisaar. «Näiteks on mõnel perel väga väike korter, kus elab palju inimesi koos, lapsel ei ole ruumi, kus õppida ja olla.
Ta läheb tänavale, satub kampa, kool jääb pooleli. Vanemad ei ole joodikud, last lastekodusse ei võeta, turvaskodus saaks ta olla paar kuud. Meie oleme sellistele lastele pakkunud võimalust kiriku kulul mitu aastat siin elada. Vanematega suhtlus ei katke, laps käib koolis edasi, tänaval ei hulgu.
Teine sihtgrupp: ema on uuesti abiellunud, laps ei sobi ema mehega. Jälle satub laps kampadesse. Siin elades on kõik korras, käib koolis, emaga on side olemas. Probleemiks on vaesus, vanemate suutlikkus neid kasvatada. Meil on väga avatud õhkkond, pakume võimalust siin elada vabatahtlikul alusel, tingimuseks on ainult käia korralikult koolis. Meie ust kinni ei pane, kui ei taha, võivad kohe lahkuda. Kuid nad ei lähe.
Praegu on meil 16 last. Vanuse ülempiiri meil ei ole, tähtis on, et noor tahaks õppida ja õpiks. Tulevikus saaksid nad noortekodus elada umbes poolteist aastat, maksavad üüri, teevad ise süüa ja õpivad elus toime tulema.»
Kui ehituseks vajalik raha koos, saaks maja valmis aastaga. Peeteli kogudus on väga tänulik iga annetuse eest. Annetada saab Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus nimele Hansapanka a/a 221018007997.
Tiiu Pikkur