Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Pärnu praost ootab kogudustelt suuremat koostööd

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Ühispildile kogunesid vaimulikud Kristiina Jõgi (vasakult I reas), Tiina Janno, Andres Põder,  Enn Auksmann, Tõnu Taremaa ja Ants Kivilo ning Rando Lillepa (II reas), Arvet Ollino ja peapiiskopi assistent Georg Glaase. Foto: Rita Puidet

Praostkonna sinodil Pärnu-Jaagupis arutati koguduste valupunktide üle, valiti paost ja abipraost ning võeti vastu otsus saata kirikuvalitsusele märgukiri.

Kaheteistkümnest kogudusest kogunes 26 saadikut, tulemata jäi seitse. Sinodit juhatas praost Enn Auksmann, abijuhatajaks oli traditsiooniliselt kohalik juhatuse esimees ehk siis Mati Rosenstein, protokollis praostkonna sekretär Jaanus Torrim.

Lõikust oodates
Neli aastat praosti ülesandeid täitnud Enn Auksmann võrdles maakonna ja praostkonna arvulisi näitajaid ning tõdes, et kogudusse kuulub umbes kümme protsenti elanikkonnast: praostkonnas on koguduse liikmeid kokku 9457. Tema praostiks olemise ajal on liikmesannetajate arv kahanenud, kusjuures väike suurenemine on olnud just väikestes kogudustes.
Kõneks võttis ta ka kirikuliikmete andmebaasi täpsustamise, et selgitada, kes siiski kirikusse kuuluvad ja kes on kiriku «kadunud hinged». Praost sedastas, et need inimesed, kes koguduse juures ei püsi, on hiljuti ristitud ja konfirmeeritud. Samas oli ta optimistlik: «Loodame, et oleme külvanud ja nad jõuavad varsti kiriku juurde tagasi.»
Suureks küsimuseks kogudustes on leeritöö tulemuslikkus, miks noored kiriku juurde ei jää, ja lahendamist ootab küsimus, kuidas peresid siduda. Kui liikmesannetajate arv on kahanenud, siis saja võrra on kasvanud koguduste täisliikmete arv.

Kaadriprobleem
Viimase viie aasta jooksul on praostkonnast lahkunud viis õpetajat: Andres Põder, Andres Aaste, Tauno Kibur, Urmas Viil­ma ja Marek Roots. Kogudusi teenima on tulnud Tõnu Taremaa, Rando Lillepa, Arvet Ollino ja vikaardiakonina Indrek Kõiv, õpetajaordinatsiooni on saanud Ants Kivilo.
Olukord on praostile raske, sest tal tuleb lisaks suurele Pärnu Eliisabeti kogudusele täita nelja koguduse hooldajaõpetaja kohuseid. Kolm kogudust on õpetaja Tõnu Taremaa ja kaks õpetaja Tiina Janno teenida. Praost ütles sinodil, et ta on abipalvega konsistooriumi poole pöördunud, ning tunnistas, et tema töö kvaliteet kannatab suure koormuse tõttu. 
Samas tundis praost muret vaimulike ja töötegijate harva ning ükskõikse suhtluse üle. Ta kinnitas, et on teinud vaimulikele ettepaneku kohtumiseks, et rääkida tööst ja kiriku õpetusest ning võimalusest olla üksteisega osaduses, ent pole õieti vastukaja leidnud. Samuti võiksid omavahel kokku saada teised töötegijad, juhatuste esimehed.

Mõttetalgud mureprobleemidest
Sellel sinodil pikka ülevaadet praostkonna kogudustest ei esitatud, küll näitas praost moodsate tehnikavahenditega seinale ülevaatliku tabeli viie aasta arvulistest näitajatest. Kasvanud on teenistuste arv, sest Vigalas (õpetaja Kristiina Jõgi) on igal tööpäeval jumalateenistus, Saardes iga päev palvus ja Pärnus lisaks pühapäevasele teenistusele nädalas veel kolm teenistust.
Kasvanud on kodukülastuste arv, kõige rohkem kodukülastusi langeb Pärnu Eliisabeti koguduse vabatahtlike abiliste ja Audru koguduse õpetaja Tiina Janno arvele. Kasvanud on ka armulaualiste arv, kuid muus osas on numbrid vähenenud. Kirikus käib vaid 6% koguduse liikmetest, kahanenud on liikmesannetajate, ristimiste, leeritamiste ja matuste arv. Praost tunnistas kurba tõsiasja, et ilmalikult maeti ka koguduse liikmeid.
«Möödunud nelja aasta jooksul oleme suutnud meile antut enam-vähem säilitada, hea tahe selleks on olemas. Kirikus töötamiseks ei ole muud motivatsiooni kui usk ja Jumala arm,» võttis praost ametis oldud neli aastat kokku.
Et aga kõik sinodilised saaksid kirikus ja kogudustes toimuva üle arutada, oli koosoleku päevakavasse lülitatud arutelu rühmades. Ühe rühma moodustasid vaimulikud, teise kõik ülejäänud sinodilised. Suuremas grupis hinnati valupunktiks õpetajate vähesus, aga ka nõrk laste- ja noortetöö töötegijate puudusel. Enam oodatakse tuge ja tunnustust üldkirikult, riigilt toetust hoonete remondiks.
Vaimulikud tõdesid, et kogudus ei ole kogukonna orgaaniline osa, vaid jääb sellest eemale. Ka jätab soovida vaimulike palveelu ning omavaheline suhtlemine. Ebareaalseks hinnati EELK hariduskomisjoni nõudmist, et õpetaja peab omama teoloogiamagistri kraadi.

Hääletusvoor
Esimesena läks hääletusele möödunud aasta tulude ja kulude aruanne, mis ühehäälselt kinnitati. Eelmise aasta eelarve oli 169 000 krooni. Selle aasta eelarve maht oli pisut suurem – 178 500 krooni, millest liikmemaks katab 59 500 krooni.
Vähendatud on üldkulusid, suurendatud praostkonnale olulise lastelaagri kulusid. Pärast Tori koguduse juhatuse esimehe Jüri Kase esitatud parandusettepanekut lisada eelarvereale null krooniga tunnustamise rida, kinnitati eelarve ühehäälselt. Praostkonna lisaeelarve tehakse juhul, kui selgub Saksa sõpruspraostkonnalt saadav toetus.
Oluline Pärnu praostkonnas oli praosti valimine, kandidaate oli üks – Enn Auksmann. Abipraostile esitatavatele nõudmistele vastas vaid üks inimene, kuid õpetaja Tiina Janno ei olnud nõus oma kandidatuuri üles seadma, ja nii läks hääletusele Tõnu Taremaa kandidatuur abipraosti kohusetäitjana.
Enn Auksmanni poolt hääletas 21 saadikut, vastu kaks ja erapooletuks jäi samuti kaks saadikut. Üheks aastaks hääletati abipraosti kohusetäitjaks 25 poolthäälega Tõnu Taremaa, erapooletuid oli kolm.
Kuuest üles seatud kirikukogu saadikust hääletati esinduskogusse Tõnu Taremaa, Tiina Janno ja raamatupidaja Lea Nõmm, asemikeks jäid Jüri Kask, Andres Riivits ja Mati Rosenstein.
Praostkonna nõukogusse valiti lisaks ameti poolest sinna kuuluvatele praostile ja abipraostile Kristiina Jõgi, Jüri Kask ja Rando Lillepa. Lisaks otsustati vahepeal suikunud partnersuhete turgutamiseks moodustada komisjon, mille liikmeteks pakuti järgmisi töötegijaid: Kadi Iir, Kristi Ollino, Tõnu Taremaa, Rando Lillepa, Pille-Riin Pärnala-Roots ja Merike Teppan-Kolk.
Veel kuulati koosolekul Pärnu koguduse vabatahtliku Maret Vainu üleskutset pakkuda inimestele hingehoiuabi, Lea Nõmme ettepanekut korraldada lastelaagri heaks korjandus ja peapiiskop Andres Põderi kõnet.
Sinodi lõpuks otsustati saata kirikuvalitsusele märgukiri, et vaadataks üle vaimulikuks saamise tingimused olukorras, kus napib kirikuõpetajaid, kuid kohtadel on teenimisvalmis kõrgharidusega inimesi, kes pole läbinud teoloogilist magistriõpet.

Rita Puidet

Liikmesannetajate arv Pärnu praostkonna kogudustes 2008. a
Pärnu – 1662
Vigala – 345
Pärnu-Jakobi – 309
Häädemeeste – 105
Saarde – 105
Audru – 100
Tori – 96
Vändra – 73
Tahkuranna – 60
Treimani – 58
Tõstamaa – 33
Sindi – 29

Eesti Kirikult on küsitud, miks kasutame liikmeannetaja asemel mõistet liikmesannetaja. Liikmeannetaja on see, kes annetab liikme, meie räägime/kirjutame koguduse liikmest, kes teeb annetuse, s.o liikmesannetajast (vrd liikmesriik).