Palve

/ autor: ek / rubriik: Päevateema ja palve / ilmunud:  /

Sina oled seadnud laotusesse tähed ja kuu, lähetanud oma trajektoorile planeedid ja inimesed, anna meile selles maailmakorras püsimiseks jõudu ja armastust, kindlameelsust ja eesmärgipärasust. Oleme paljus lõhkunud seda, mida Sina oled ehitanud, kahjustanud seda, mida Sina oma halastuses oled tervendanud, purustanud seda, mida Sina jätkuvalt uuesti lood meie kõikide õndsakssaamiseks ja lunastuseks.
Ära lase meie tegudel põhjustada kahju ja kannatusi, mis Sinu abita paratamatult meie omapäi tehtud otsuste tulemusena maailmakorda ja inimsuhteid lõhuksid; paiguta pikameelsus ja hoolivus valvureina meie huulte ligi, kaitsmaks meid kurja sõnaga haavamast meie ligimesi; anna meile armust väge aimata ja teostada Sinu tahtmist Sinu riigi suuremaks auks ja inimese hüvanguks.
Ole oma armuga ligi kõigil, kes on kahjustatud inimeste tegude või tegematajätmiste läbi, aita taastada inimestevaheline rikutud tasakaal, tervenda inimsuhted ja haavatud elud. Vala oma õli avali haavadesse ja puhasta need kurjuse, kadeduse, kiivuse ja kasuahnuse mürgist.
Läkita meid välja andestavas meelsuses andma tunnistust elust, mis saab nähtavaks maailmas, võites ära surma ja vägivalla Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.