Paastumaarjapäev – Issanda teenija rõõmupüha

Maarja kõneleb Jumala kuulutusest Joosepile. Rekonstruktsioon,  internet

25. märtsil tähistame paastumaarjapäeva ehk Jumala Poja sünni ettekuulutamise päeva.

Paastumaarjapäev on kindlal kuupäeval peetav püha, mis tavaliselt langeb kalendris paastuaja sisse ning tugineb Piiblile. Luuka rõõmusõnumi järgi varakristliku traditsiooni kohaselt kuulutas ingel Gabriel sel päeval, üheksa kuud enne jõule, Maarjale ette, et ta sünnitab poja, kellele pannakse nimeks Jeesus (Luuka 1:26–38).
Martin Luther on pidanud Jeesuse ema ülimalt austusväärseks, see on ka üks maarjapäevadest, mida tänapäeval luterlikes kirikuis meeles peetakse ja tähistatakse.
Paastumaarjapäevaga rulluvad lahti eri olukorrad läbi kogu Uue Testamendi, mis toovad konkreetsed pildid Maarja ja Jeesuse omavahelistest suhetest meieni. Neis peegeldub Maarja usaldus Jumala vastu, valmisolek pühenduda millelegi nii olulisele, mida ehk inimlikes terminites polegi võimalik mõista või lahti seletada. Kuuletuda Jumalale, tuua ilmale Jeesus ning näha teda pühendumas Issanda teenimisele kuni surmani.
Tänapäeva terminoloogias võiksime me siinkohal justkui kõnelda altruismist ülla idee nimel, kuid Maarja olemuses peegeldub siiski kõik see, mis leiab lahenduse ülestõusmises ja pattudest pääsemises kogu inimkonna jaoks läbi Jeesuse.
Paastumaarjapäeva ongi kirikus varasemalt nimetatud kas Issanda kuulutamispühaks või Maarja kuulutamispühaks. See rõõmus sõnum ei ole ainuüksi Maarjale jagatud, vaid meie kõigi jaoks, teadmises, et kord sündinu on jaganud oma päästmise läbi valgust ja rõõmu kogu loodule ning meie osaks on temast õppida ja tema nimel head tööd jätkata.
Mari Paenurm