Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi aprillikuu istungil
Kuulutati vakantseks Häädemeeste koguduse õpetaja ametikoht; kandideerimisavaldusi saab esitada 15. maini.
EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja Paistu koguduse juhatuse taotluse alusel pikendati õp Raivo Asuküla (65) ametiaega 28. veebruarini 2018. § 88 sätestab, et kogudusevaimuliku ametiaega võib pikendada kuni 70aastaseks saamiseni. Alates 70. eluaastast võib ametiaega pikendada ühe aasta kaupa.
Sama paragrahvi ja Mustvee koguduse juhatuse taotluse alusel pikendati õp Eenok Haameri (77) ametiaega 1. juunini 2014.
Pastoraalseminari juhataja Einar Soone esildise alusel otsustati lugeda õpetajaameti kandidaadi Leho Lamuse praktika Tapa koguduses lõppenuks alates 1. jaanuarist 2013 ja tema õpingud EELK usuteaduse instituudi pastoraalseminaris lõpetada 2. aprillist 2013.
Seoses õp Mihkel Kuke viibimisega Kanadas peatatakse tema volitused kirikukogu liikmena EELK XXVIII kirikukogu 9. istungjärgu ajal, mis toimub 30. aprillil Paides. Lääne-Harju praostkonna saadikuna kinnitati Janika Aigro kirikukogu liikmeks EELK XXVIII kirikukogu 9. istungjärgu ajaks.

Toetati kirikute ehitust
Mustamäe kiriku ehituse ettevalmistustöid otsustati toetada 10 000 euroga ja Saku kiriku ehituse ettevalmistustöid samuti 10 000 euroga. Ettevalmistustööde toetamise raha tuleb Vancouveris elanud väliseestlase Hilda Joasalu fondist.

Sinodite toimumise ajad
11. aprillil toimub Lääne praostkonna sinod Ridalas; Ida-Harju praostkonna sinod 15. aprillil Leesil; Tartu praostkonna sinod 16. aprillil Laiusel; Viru praostkonna sinod 17. aprillil Jõhvis; Viljandi praostkonna sinod 22. aprillil; Võru praostkonna sinod 25. aprillil Vastseliinas; Valga praostkonna sinod 26. aprillil Rõngus; Saarte praostkonna sinod 22. mail Valjalas; Järva praostkonna sinod 29. mail Paides.
Sinodite periood, kus valitakse ka praostkonna nõukogud ja XXIX kirikukogu liikmed, kestab 31. maini.

Konkurss õppejõudude ametikohtadele
Usuteaduse instituut on kuulutanud välja konkursi akadeemilistele ametikohtadele. Kandidaatidele esitatavate nõuete ja valimiste korraldusega saab lähemalt tutvuda kodulehel http://ui.eelk.ee/ teadete rubriigis.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 22. aprill 2013.