Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi novembrikuu istungil
Timo Švedko kinnitati Rannu koguduse õpetajaks ja Siimon Haamer on määratud Tartu praostkonna vikaarõpetajaks alates 3. novembrist.
Praost Tõnu Taremaa on vabastatud Pärnu-Jakobi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. detsembrist ja koguduse hooldajaõpetajaks on samast kuupäevast määratud Kristiina Jõgi. Hedi Vilumaa on määratud Suure-Jaani koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. veebruarist 2018.
Praost Teet Hanschmidt on vabastatud Anna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 16. novembrist. Emeriitõpetaja Lea Heinaste on määratud Anna koguduse hooldajaõpetajaks 16. novembrist 2018 kuni 16. novembrini 2019. Vladimir Batuhtin ja Oleg Sevastjanov on vabastatud Viru praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 1. detsembrist.
Saue kogudusele anti luba koguduse nõukogu valimata jätta. Keila koguduse õpetaja Matthias Burghardt määrati Saue koguduse hooldajaõpetajaks alates 21. oktoobrist.
EELK arengunõukogu liikmeteks nimetati assessor Kat­rin-Helena Melder, kantsler Andrus Mõttus ja diakon Annely Neame.
Kiideti heaks Eesti Vabariigi ja EELK vahelise toetuse kasutamise lepingu eritingimused, mis on leitavad EELK kodulehe siseveebist.

Peapiiskopi otsused
EELK tänukiri anti Luterliku Maailmaliidu Saksa rahvuskomiteele märkimisväärse toetuse ja abi eest Haljala Püha Mauritiuse kogudusele. EELK tänukiri anti Porvoo praostile Juha Ilonenile ja Porvoo praostkonnale pikaajalise koostöö eest Narva Aleksandri ja Narva Maarja kogudusega. EELK tänukiri anti Porvoo soome kogudusele pikaajalise koostöö eest Viljandi Jaani kogudusega. EELK tänukiri anti Helle Aanile pikaajalise hea koostöö eest EELKga kristliku meedia valdkonnas.
Miina Piirile anti luba kandideerida Harju-Madise koguduse õpetaja ametikohale.
Peapiiskop andis nõusoleku Narva Maarja koguduses kahe abiõpetaja ametikoha loomiseks ning määras Vladimir Batuhtini ja Oleg Sevastjanovi koguduse abiõpetajaks alates 1. detsembrist.
Peapiiskop andis nõusoleku Saue koguduse abiõpetaja ametikoha loomiseks. Juha Väliaho on vabastatud Keila koguduse abiõpetaja ametikohalt alates 1. detsembrist ja määratud Saue koguduse abiõpetajaks samast kuupäevast.
4. novembril seati emeriitpiiskop Einar Soone (assisteerisid assessor õp Ove Sander ja õp Avo Üprus) poolt Toivo Treiblut Nõmme Rahu koguduse abiõpetaja ametisse.