Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi aprillikuu istungil
EELK kirikuseadustiku § 75 lg 1 ja 3 alusel EELK konsistoorium otsustab: määrata Kerstin Kask Kose koguduse õpetajaks alates 4. aprillist.
Aare Vilu on vabastatud Tartu praostkonna vikaarõpetaja kohustustest 3. aprillist ja määratud samast kuupäevast Vara koguduse õpetajaks. Kristjan Luhamets on vabastatud Kursi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 29. aprillist. Kursi koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast on määratud Esa Pekka Luukkala, kes teenib ka Äksi kogudust.
Kuulutati vakantseks Keila koguduse õpetaja ametikoht alates 1. augustist. Kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrati 25. mai. Kuulutati vakantseks Pärnu-Jakobi koguduse õpetaja ametikoht alates 1. aprillist. Kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrata 30. juuni. Koguduse senine õpetaja Tõnu Taremaa on vabastatud koguduse õpetaja ülesannetest 1. aprillist ja määratud samast kuupäevast koguduse hooldajaõpetajaks kuni koguduse õpetaja ametikoha täitmiseni.
EELK kirikuseadustiku § 86 lg 2 ja praost Jaanus Jalaka ettepaneku alusel EELK konsistoorium otsustab: määrata Herki Talen Ida-Harju praostkonna vikaardiakoniks alates 4. aprillist.
EELK kirikuseadustiku § 80 lg 1 p 1 ja praost Jaanus Jalaka taotluse alusel EELK konsistoorium otsustab: vabastada praost Jaanus Jalakas Prangli koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 4. aprillist; määrata abipraost Margus Kirja Prangli koguduse hooldajaõpetajaks alates 4. aprillist; määrata Ida-Harju praostkonna vikaardiakon Herki Talen teenima Prangli kogudust abipraost Margus Kirja alluvuses alates 4. aprillist 2018 kuni 4. aprillini 2019.
EELK XXX kirikukogu liikmeks kinnitati Järva praostkonna saadikuna Valdo Reimann, Tapa koguduse õpetaja. Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus vabastati Talu SA Laagrikeskus „Talu“ nõukogu liikme ülesannetest 1. aprillist. Kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus 2017. aasta majandusaasta aruanne.

Peapiiskopi otsus
Annan 70. sünnipäeval EELK tänukirja Saale Rein­salule panuse eest EELK Mustjala Anna koguduse töösse.