Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil
Piiskop Einar Soone, kes on saanud 70aastaseks, vabastati Põhja piirkonna piiskopi ülesannetest ja määrati emerituuri alates 27. septembrist. Einar Soone on vabastatud EELK vaimuliku ameti komisjoni esimehe ja liikme ülesannetest alates 27. septembrist ja alates 3. oktoobrist EELK autasude komisjoni, EELK oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni ja EELK hariduskomisjoni liikme ülesannetest. Assessor Marko Tiitus on nimetatud EELK vaimuliku ameti komisjoni esimeheks 27. septembrist. Assessor Kadri Eliisabet Põder on nimetatud EELK esindajaks Eesti Kirikute Nõukogus piiskop Einar Soone asemel.
Piiskoppide piirkonnad määrati ümber järgmiselt: peapiiskop Urmas Viilma – Tallinna praostkond, Ida-Harju praostkond, Lääne-Harju praostkond ning eestikeelne diasporaa Ameerikas, Kanadas ja Austraalias; Lääne ja Põhja piirkonna piiskop Tiit Salumäe – Lääne praostkond, Järva praostkond, Viru praostkond ning eestikeelne diasporaa Euroopas ja Venemaal, asukohalinn Haapsalu; Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets – Tartu praostkond, Viljandi praostkond, Võru praostkond, Valga praostkond, Pärnu praostkond ja Saarte praostkond, asukohalinn Tartu.
Õpetaja Annika Laats on vabastatud EELK Tallinna Diakooniahaigla kaplani ülesannetest alates 1. juunist. Diakon Saima Sellak-Martinson on määratud diakooniahaigla kaplaniks diakooniavaldkonna assessori Ove Sandri alluvuses alates 1. septembrist.
Seoses Jaan Lahe määramisega EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetajaks, on ta vabastatud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ülesannetest alates 15. septembrist.
Soome kiriku misjonär Kai Lappalainen on määratud Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates 4. oktoobrist kuni tema EELKs misjonärina teenimise perioodi lõpuni.
Pastoraalseminari juhataja piiskop E. Soone ettepaneku alusel kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikajuhendajad ja -kogudused järgmiselt: diakon Siimon Haamer – Tartu Ülikooli-Jaani kogudus, juhendaja õpetaja Naatan Haamer; Kristo Hüdsi – Haapsalu Püha Johannese kogudus, juhendaja piiskop Tiit Salumäe; Timo Švedko – Tartu Pauluse kogudus, juhendaja õpetaja Kristjan Luhamets; Ramo Pener – Viljandi Jaani kogudus, juhendaja assessor praost Marko Tiitus.
Õpetaja Enn Auksmann on vabastatud Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ametist alates 23. oktoobrist ja on määratud EELK vikaarõpetajaks peapiiskopi alluvuses, ülesandega teenida Los Angelese ja Lõuna-Kalifornia eestikeelset kogukonda. Kuni uue õpetaja valimiseni korraldab koguduse teenimist praost Tõnu Taremaa.