Otsused

Peapiiskopi otsused
EELK tänukiri on antud seoses Kehtna kiriku 160. aastapäevaga Ivo Mururannale Kehtna kiriku hea käekäigu eest seismisel ning Lily Umbsaarele, Kehtna kiriku kirikuteenijale ja kalmistuvahile ning ustavale abilisele.
EELK tänukiri on antud Linda Kajakale pikaajalise ja ustava teenimise eest Harju-Jaani koguduse juhtorganites, kirikutekstiilide valmistamise ning oma kodu avamise eest piibli- ja palvetundide pidamiseks.

Konsistooriumi juulikuu istungil
Kuulutati vakantseks Paide koguduse õpetaja ametikoht. Kandideerimisavalduse esitamise tähtajaks määrati 1. september.
Mihkel Kukk on vabastatud 25. juunist Juuru koguduse hooldajaõpetaja kohustustest ning samast kuupäevast kinnitati Kalle Kõiv Juuru koguduse õpetajaks.
Maarja Sokk  vabastatakse Rannu koguduse õpetaja kohustest 25. juulist ja arvatakse samast kuupäevast Valga praostkonna vikaarõpetajaks. Vallo Ehasalu  määrati Rannu koguduse hooldajaõpetajaks 25. juulist kuni koguduse õpetaja ametikoha täitmiseni.
Seoses õpingutega on peatatud Hannele Päiviö ülesanded Soome koguduse õpetajana 1. augustist 2014 31. juulini 2015. Nimetatud ajavahemikul teenib Soome kogudust Soome Kiriku vaimulik Markku Päiviö.
EELK koostöömedali said Piet Boerefijn (EELK koostööpartner), Pertti Jalo (Sindi koguduse kaastööline Soomest), Anne Niemi, Reijo Niemi ja Marianne Romu (kõik Tarvastu koguduse kaastöölised Soomest), Albrecht Rosta (Kuu­salu, Leesi ja Loksa koguduse kaastööline Saksamaalt), Doris Scheer (EELK koostööpartner Saksamaalt), Pet­ra Thobaben (EELK koostööpartner Saksamaalt).
EELK Konsistooriumi majandusaasta aruanne otsustati esitada kirikukogule kinnitamiseks.

Palved Ukraina eest
Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu on teinud avalduse, kus kutsutakse üles palvetama rahu eest Ukrainas. Indoneesias Medanis kogunenud LMLi nõukogu on sügavalt mures konflikti pärast Ukrainas, mille tagajärjel on praeguseks elu kaotanud peaaegu 400 inimest. Kutsutakse üles paluma, et Jumal annaks kõigile otsustajatele tarkust saavutada rahu, stabiilsus ja üksmeel Ukraina ja Venemaa rahvaste vahel, et praegune konflikt ei laieneks regiooni teistesse osadesse.