Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi juulikuu istungil
Konsistoorium otsustas korraldada 28. augustil ülekirikliku korjanduse avatava kristliku kooli toetamiseks.
Konsistoorium kinnitas EELK koostöömedali kujunduse ja statuudi, mis on leitav EELK kodulehelt sisevõrgust. Koostöömedal on asutatud seoses 20 aasta möödumisega Eesti taasiseseisvumisest. EELK koostöömedal antakse EELK välispartnerile – vaimulikule või ilmikule –, kes on osutanud silmapaistvaid teeneid EELK-le või selle kogudusele.
Ettepaneku koostöömedali andmise kohta võib teha EELK koguduse juhatus või õpetaja ja EELK asutuse või koostööpartneri juhtorgan.  
Juunis Koeru koguduse abiõpetaja kohalt vabastatud Elve Bender on nüüd arvatud reservi alates 31. juulist.
Anna-Liisa Vaher vabastatakse Tarvastu koguduse õpetaja ametikohalt ja määratakse kaitseväe kaplaniks peakaplani alluvuses 4. septembrist. Koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ning kandideerimisavaldusi oodatakse 20. augustini.
Jaanus Klaas on vabastatud Anna koguduse õpetaja ametikohalt. Koguduse hooldajaõpetaja kuni õpetaja ametikoha täitmiseni on praost Teet Hanschmidt. Koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja avaldusi oodatakse 20. augustini.
Avo Kiir on vabastatud Lüganuse koguduse hooldajaõpetaja kohustusest ja sellele kohale on määratud 5. juulist Peeter Kaldur. Koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja avalduste esitamise tähtaeg on 20. august.
Emeriitpraost Harri Reinu, kes teenib Ruhnu kogudust, ametisoleku aega on pikendatud 21. juulini 2012.
Kambja koguduse hooldajaõpetaja on 1. juulist Kristjan Luhamets.
8. juulil preestriks ordineeritud diakon Arvet Ollino on määratud Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks ja Saarde koguduse hooldajaõpetajaks.
Peapiiskopi otsused
EELK tunnustusmärk on määratud Helvi Savolainenile ja Pekka Pärnänenile pühendunud tegevuse eest Järvakandi koguduse abistamisel.
Peapiiskop on andnud 30. juunil loa Marie-Christine Välile kandideerida Järva-Peetri koguduse õpetaja ametikohale.
8. juulil diakoniks ordineeritud Andrus Mõttus on määratud Kambja koguduse diakoniks alates 9. juulist.