Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Inimesed

Konsistooriumi novembrikuu istungil kuulutati vakantseks Valga ja Väike-Maarja koguduse õpetaja ametikoht; avaldusi saab esitada 11. detsembrini.
Katkestati õpetajaameti kandidaadi Teele-Triin Niinemäe õpingud Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris ning praktika Kullamaa ja Piirsalu koguduses alates 3. novembrist.
Diakon Georg Glaase, kes on ka peapiiskopi assistent, vabastatakse EELK vikaardiakoni kohustuste täitmisest 4. jaanuarist 2010 kuni 4. jaanuarini 2011.
Kinnitati muudatused EELK Konsistooriumi kantselei struktuuris ja teenistujate koosseisus. Kantselei struktuuris on sekretariaat (4,5 kohta), arenguosakond (7,5 kohta), mille koosseisus on välissuhete talitus ja diakooniatalitus, ning raamatupidamine (2 kohta). Võetakse tööle avalike suhete spetsialist.
Varbla kogudusemaja remondiks saab raha maa müügist.

Maad

Muudeti SA EELK Laagrikeskus Talu põhikirja ja kinnitati uus redaktsioon.
Varbla kogudusele anti luba 6,9 ha suuruse maatüki müümiseks tingimusel, et eelisostuõiguse saab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Tehingu toimumisel kantakse müügisummast 10% konsistooriumi keskkassa sihtfondi.
Kullamaa kogudusele anti luba seada MTÜ Kullamaa Kihelkonnamuuseum kasuks 50 aastaks tasuta hoonestusõigus Vana-Pastoraadi kinnistule.

Määrused

Kehtestati nõuded kirikutähele. See on teatis, millega antakse koguduse liikme andmed selle koguduse õpetajale, millesse ta ei kuulu. Kirikutäht on ka teade talituse toimumise kohta.
Kehtestati koguduse kohustuslike andmekogude kirjeldus ja pidamise kord. Sellega kaotas kehtivuse määrus «EELK talitusraamatute ühtse vormi rakendamise kohta» 1995. aastast.
EELK kirikuseadustiku § 274 lõike 3 alusel kehtestati isikuandmete kaitse eeskiri, mis on leitav EELK kodulehelt sisevõrgus. Eeskirjas on öeldud, et «vastutav töötleja võib avalikustada neid isikuandmeid, mille andmesubjekt on enda kohta avalikustanud või andnud loa nende avalikustamiseks».