Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi juunikuu otsused

Praost Toominga taotluse alusel pikendatakse õp Tarmo Kulmari ametiaega kuni 13. augustini 2022 ja praost Salumetsa taotluse alusel õp Andres Mäevere ametiaega kuni 25. septembrini 2022. Õp Avo Kiir arvatakse enda avalduse alusel emerituuri alates 1. jaanuarist 2022.

Iisaku koguduse õpetaja ametikoht kuulutatakse vakantseks, kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrati 1. september.

Õp Kaerma avalduse ja praost Toominga taotluse alusel vabastati õp Algur Kaerma Avinurme koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. juunist 2021 ning koguduse hooldajaõpetajaks määrati samast ajast kuni õpetaja ametikoha täitmiseni praost Ants Tooming. Praost Toplaane ettepaneku alusel määrati õp Algur Kaerma Saarte praostkonna vikaarõpetajaks praosti alluvuses alates 1. juunist. 

Õp Joel Siim vabastati Paldiski koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. juunist seoses õp Merle Prass-Siimu asumisega koguduse õpetaja ülesandeid täitma.

EELK vaimulike konverentsi otsuse alusel anti aasta vaimuliku preemia õp Hannes Nelisele, preemia 1000 eurot on ette nähtud palverännakul osalemiseks.

EELK kuldristi statuudi ja Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse juhatuse taotluse alusel anti õp Patrik Göranssonile EELK kuldristi kandmise õigus.

Õp Jaak Pärnamägi avalduse alusel määrati ta Võru praostkonna vikaar-

õpetajaks alates 1. juunist. 

Õp Algur Kaerma vabastati Vancouveri koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. aprillist ning praost Mart Salumäe määrati korraldama koguduse teenimist samast ajast.

Võnnu kogudus sai loa isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kastre vallavalitsuse kasuks kogudusele kuuluval kinnistuosal Võnnu alevikus. Ridala kogudus sai loa 25 aastaks isikliku kasutusõiguse seadmiseks Ridala baptistikoguduse kasuks Ridala kogudusele kuuluvale kinnistuosale Haapsalu linnas.

Usuteaduse instituudi nõukogu ettepanekuid arvestades kinnitati usuteaduskonna 2021/22. õa õppemaksumäärad. Samuti kinnitati pastoraalseminari ja kirikumuusika osakonna 2021/22. õa õppemaksumäärad ja õppemaksu tasumise kord ning kirikumuusika individuaaltundide hinnad. 

Kinnitati UI kristliku kultuuriloo magistriõppe õppekava ja 2021. a lisaeelarve.