Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi istungil

Räpina koguduse õpetajale Urmas Nagelile (fotol) on antud EELK kuldristi kandmise õigus. Aluseks EELK kirikuseadustiku § 398, EELK kuldristi statuudi ja õp Jaanus Jalaka taotlus.

Algur Kaerma kinnitati Avinurme koguduse õpetajaks ja on vabastatud Tartu praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 29. novembrist. Praost Ants Tooming on sellega seoses vabastatud koguduse hooldajaõpetaja kohustustest samast kuupäevast. Saku Toomase koguduse täiskogu 13. septembri taotluse alusel kinnitati Saku Toomase koguduse kasutusse toomapäeval, 21. detsembril kell 15 pühitsetava kiriku nimeks Saku Toomase kirik. 

13. novembril kinnitas konsistoorium otsuse „EELK Konsistooriumi korraldused vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele COVID-19 haiguse jätkuva leviku tõkestamiseks“ (leitav siseveebist). 

20. novembril tegi kirikuvalitsus otsuse kirikukogu liikme volituste tähtajalisest peatamisest: Lääne praostkonna saadiku Lembit Tammsalu volitused peatati EELK XXX kirikukogu 6. istungjärgu ajaks ja asendusliikmeks sai Ants Rajando.

Peapiiskopi otsus

Peapiiskop on andnud EELK Teeneteristi tunnustusmärgi Lembit Leppikule Kuusalu kogudusele osutatud teenete eest.


Lauluraamatukomisjoni esimene prooviväljaanne

EELK lauluraamatukomisjon annab saabuvateks jõuludeks välja oma esimese proovitrükise jõululauludega. Tegemist on 12-leheküljelise klammerdatud laululehega, mis sisaldab kümme jõululaulu koos nootidega. Neist kuus laulu on võetud „Kiriku laulu- ja palveraamatust“ ning läbinud keelelise ja muusikalise redaktsiooni, neli laulu pärinevad muudest allikatest. Kõik need kümme laulu võetakse 2025. aastal ilmuvasse lauluraamatusse.

Laululehed on kasutatavad nii jõuluõhtu liturgilisel jumalateenistusel kui ka mõnel teisel jõulupühade või jõuluaja jumalateenistusel.