Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsija leiab õnne Rakverest

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Pühapäevast pühapäevani ehk 21.–28. oktoobrini toimuvad Rakveres misjonipäevad «Õnn on…», millest kutsutakse osa saama kõiki neid, kes Jumalasse usuvad, Teda otsivad või Tema olemasolus kahtlevad.
Mitu aastat on misjonipäevi peetud? Millega põhjendate Rakvere valimist misjonipäevade toimumise kohaks?
Vastab Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru.
Misjonipäevi on peetud alates 1991. aastast, alguses Missio nime all. Sellest liikumisest on kasvanud välja EELK misjonikonverents, mida esimest korda peeti 1994. aastal Haapsalus. Sealtpeale on konverentsi korraldatud igal aastal erinevas kohas. Alates 1998. aastast kasutame misjonipäevade nimetust.
Oleme koha valikus lähtunud eelkõige praostkonna praostide ja kohalike koguduste valmisolekust ja soovist koostööks. Rakveres on kujunenud hea koostöö oikumeenilisel ja linnavalitsuse tasandil. Linnapea Andres Jaadla on misjonipäevade patroon.
Miks ma peaksin misjonipäevadele minema? Kas sinna võiks minna koos perega ja lapsed kaasa võtta?
Tasub tulla usku värskendama, et uute ideede ja palveosadusega oma koguduses tööd jätkata. Et seekord on väga sisukas laste- ja noorteprogramm, tasub kaasa võtta ka lapsed ja noored.
Esiteks korraldame misjonipäevi ikka selleks, et inimesi kokku kutsuda. Päevade vorm ja sisu kujuneb eelkõige kohalike koguduste ressursist ja tahtest misjoniideed rakendada. Päevadel on mitu sihti, millega Misjonikeskus soovib piirkonna koguduste misjoniaktiivsust arendada ja rakendada – misjonipäevad ei ole ainult Misjonikeskuse üritus. Meie peaeesmärgiks on koostöö kohalike kogudustega, et arendada kohalikku misjonipotentsiaali. Seepärast ongi misjonipäevad erineva palgega.
Teiseks on misjonipäevadel alati kaasa töötanud kiriku allasutused. See on arendanud kirikusisest koostööd, põhilised partnerid on Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Usuteaduse Instituut, Kirikumuusika Liit, varem ka Diakooniakeskus.
Kolmandana nimetan oikumeenilist koostööd, mis on samuti eelkõige kohalikust piirkonnast lähtuv ja paikkonniti erinev. Rakveres toimis koostöö juba eelnevalt ja sai misjonipäevadega uue väljundi. Seega, tasub tulla misjonipäevadest osa võtma ja kaasa töötama.
Konverents pakub teadmisi misjoniteadusest, neid arutatakse ja arendatakse edasi rühmatöödes. Laste, noorte ja täisealiste kokkutulekud tugevdavad ühist osadust ja pakuvad võimalust vahetada kogemusi.
Kristlased võiksid ühiskonda suunatud ettevõtmistele nagu avaüritus, juhtide ja ärimeeste palvuslõuna, kunstinäitused, kontserdid, venekeelsed üritused ja evangeelne jumalateenistus kaasa kutsuda oma tuttavaid, et nad saaksid kogeda usku.
Alati on väga oluline koostöö omavalitsusega, see aitab arendada suhteid kohalikul tasandil.
Keda on misjonipäevadele oodata väljastpoolt Eestit?
Kaugemad külalised tulevad Venemaalt: Mordva Evangeelse Luterliku koguduse pastor Vladimir Mišin (hüüdnimi Mikiš) abikaasa Maria Mišinaga. Samuti noor mari rahvalaulja Anna Mišina.
Päevadele tulevad ka meie misjonärid Anu ja Juha Väli-aho, Liliann ja Hannu Keskinen, Mika Tuovinen Saksamaalt, Kari Tynkkynen, Juhani Pörsti, perekond Repo ja teised.
Konverentsi ühe osa moodustavad rühmatööd kauplemisest, sealhulgas küberruumis. Kuidas tulevad interaktiivsed vahendid kauplemisele kasuks?
Kui mõelda interaktiivsuse all Internetti, siis on see tänapäeval ja tulevikus väga lai misjonitööpõld. Seda võiks võrrelda trükikunsti võimaluste kasutamisega Martin Lutheri poolt. See annab mõõtmatuid võimalusi kuulutada evangeeliumi, aga me oskame seda liiga vähe kasutada.
Kauplemise motiiv on võetud evangeeliumist ja suunatud tõsiasjale, et igale kristlasele on Jumal andnud anded, et neid jagada. Põhiliselt oleneb ka meie ühiskonnas misjonitöö areng või seisak sellest, kuidas iga ristitud inimene oma talente teadvustab ja mida ta nendega teeb või tegemata jätab.
Kas kord aastas toimuvad misjonipäevad on keskuse töötegijate ja misjonisekretäride jaoks pidupäevad?
Kui üheksa kuud kestvad ettevalmistustööd on tehtud, siis misjonipäevade nähtavat osa võiks nimetada peoks kõigile kaastöölistele ning osavõtjatele.
 Mis on õnn?
Iga inimene arvab ise, mis on tema jaoks õnn. Misjonipäevadel mõtestame üheskoos kristliku maailmavaate eeldusi õnnelikuks eluks. Tulemegi kokku küsima, milles peitub õnn. Iga inimese jaoks on ka vastus olemas.

Küsis Rita Puidet