Oleme oodatud

/ autor: ek / rubriik: Päevateema ja palve / ilmunud:  /

Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja
koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Mt 11:28
Tulge minu juurde kõik…
Selle nädala salm on nii sageli kostuv lause, et me isegi ei oska sellele enam tähelepanu pöörata… Selle lausega kutsutakse ju sageli armulauale või kasutatakse seda misjonijutluses või… Nähtavasti saaks rida, millal meil on kiusatus seda lauset kasutada, olema vägagi pikk … ja nii on lause muutunud meile hoopistükkis teistsuguseks. See on saanud nagu mingiks märklauseks, mille peale näiteks tõuseme ja hakkame minema kas armulauale või pihile. Ise sealjuures mõtlemata, mida see lause meile tegelikult öelda tahab.
Mis kõige imelikum – meil pole selle olukorra kujunemises õieti kedagi süüdistada, peale enda võibolla. Arvan, et kes need laused otsustas jumalateenistusse valida, lähtus just käesoleva lause mõttest ja see on meie probleem, kui suhtume jumalateenistusse kui märkide süsteemi, mis aitab meil õieti käituda.
Kes olete vaevatud ja koormatud…
Tegelikult on tegu selge üleskutsega meile… mitte nii väga altari ette, vaid pigem Jumala juurde tulekuks. Sageli on nii, et me ei julge Jumala ette astuda, just seepärast, et kas Ta meid «tühiste» muredega tahab vastu võtta… Sageli peame end liiga halvaks, selleks et olla Jumala lapseks ja nii ei julgegi me Jumala poole pöörduda. Oleme otsekui kohtumõistjad iseenese üle. Paneme end paika ja ütleme, et oleme just taolised ja seega Jumala jaoks kõlbmatud. Sellist suhtumist on palju, kõige paremaks näiteks on teinekord koguduseski kõlav lause «Ah, mis nüüd mina …». Täppide asemele saab panna lõpmata suure hulga vabandusi (vana inimene, naisterahvas, igavene patune, rikutud), mis saatan Jumalast eemalhoidmiseks meile ette söödab.
Ja mina annan teile hingamise…
Tegelikult tuleks kõik eelpool toodud vabandused kõrvale visata ja käituda kõnesoleva salmi järgi, tõepoolest minna Jumala juurde ja kanda kõik oma mured ja vaevad Tema palge ette, seda eriti just siis, kui tunneme end vaevatuna ja koormatuna. Ja Tema annab meile hingamist. Ärge küsige minult, kuidas Ta seda teeb. Ta teeb seda nii, nagu seda on vaja just sinule. Tean, et kui sa paned oma mured Jumala ette, siis annab Ta sulle hingamist.
Urmo Saks