Mustrisse põimitud sõnum

/ autor: ek / rubriik: Elu ja Inimesed / ilmunud:  /

Heimtali Peetri kiriku teenimisloosse on
lisandunud märkimisväärne teetähis – ilmunud on paikkonda ja kirikut tutvustav
raamat.

«Heimtali Peetri kirik» on Elian Laksi
koostatud uurimistöö, mida ta alustas 2002. a sügisel Osula põhikooli õpilasena
ja millega osales edukalt noorgiidide konkursil Tallinnas 2005. aastal. Elian
õppis tollal 8. klassis. Töö juhendaja on sama kooli õpetaja Heljo Saar.

Elin on lugejale giidiks, juhatades
huvilist läbi Heimtali ajaloo tänapäeva välja ja tutvustades talle väikese
saksa taluasunduse elu, kiriku ehitamist ja selle taastamise lugu. Kirjutatut illustreerivad
ajaloolised mustvalged ja kiriku tänast päeva ilmestavad värvilised fotod.

Kauni kaanepildiga väljaanne on osa
tervikust, jätk kiriku seintel maast laeni rippuvatele kaltsuvaipadele ja
täispuidust altarile, kantslile ja rõdule – igaühe ülesanne on siduda eri aegu
ja kuulutada. Sisekujunduse kirikule on teinud ja selle seintele vaibad kudunud
Karin Kummi.

Heimtali kirikus teenimas käiv Urvaste
koguduse õpetaja Üllar Salumets hindas raamatu vajalikuks ja tänuväärseks
väljaandeks turistidele.

Elian Laksi vastilmunud raamatut esitleti
Heimtali kirikus 27. mail, kohal viibisid ka kunagise Heimtali kirikuõpetaja
Gerhard Plathi tütar Hilde abikaasa Hans-Joachim Chollet’iga, kes on toetanud
nii kiriku taastamist kui ka raamatu väljaandmist. Tänusõnad kuuluvad ka
Urvaste kogudusele, Eesti Kultuurkapitalile, Sõmerpalu vallavalitsusele, Osula
põhikoolile, Üllar Salumetsale ja Peeter Animägile.

Rita Puidet