Muslimid – sõbrad või vaenlased!? 2. osa

/ autor: Andres Mäevere / rubriik: Elu ja Inimesed, Järjejutt / ilmunud:  /

2.
Koraani tähtsamad nõudmised
Islami viis põhisammast on usutunnistus (śahada), rituaalne palve (salat), iga-aastane paastumine (saum), palverännak Mekasse (hadz), almuste jagamine (zakat). Siia juurde on kuuendana seatud püha sõda (džihaad), mis võib olla nii inimese sees kui võitlus iseendaga või siis inimesest väljas, võitlus Allahi asja eest.
Koraani tähtsamad nõudmised on pidada seatud palvekordi, anda almust, olla head oma vanemate, sugulaste, leskede, orbude, vaeste, naabrite, ametivendade, teekaaslaste ja rändajate vastu. Kõrgelt hinnatud on õiglus ja kaasatundmine abivajajatele, keelatud on liigkasuvõtmine, petta ei või ei mõõdu ega kaaluga. Heategude juures ära koonerda, nagu oleks su käsi kinni kaela küljes, aga ära ole ka ülemäära helde. Printsiibina on silmas peetud jõukohasust, ka süütegu tuleb heastada, igaühel vastavalt oma võimalustele; vaese inimese juures piisab paastumisest.
Islami jumalateenistusel ei ole lubatud muusikat ei vokaalsel ega instrumentaalsel kujul. Samas on Koraani retsiteerimine viidud kõrgele kunstilisele tasemele.
Keelatud on kujutada inimesi ja loomi, selle asemele on väga kõrgelt välja arendatud ornamentika. Kuna Allah on oma kõiksuses vaim(ne), siis ei ole võimalik omada temast kujutist. Inimeste ja loomade kujutamine võib aga kergelt viia ebajumalakummardamiseni. Suurem vabadus on antud miniatuurmaalis.
Toitudest on keelatud sealiha, veri, lõpnud loomad. Samas ollakse paindlik olude sunnile. Kui muslimit ähvardab surm, siis on tal lubatud ka sealiha süüa.
Koraani kindel seisukoht on, et Jumala arm ja hüved kuuluvad vaid õigetele. Nii selles kui ka tulevases maailmas. Uskmatu võib ju selle maailma hüvedest osa saada, kuid vaid enesele nuhtluseks.

Usklike jaoks täitmiseks
Samas peame vaatama ka Koraani teist poolt. Väita, et Koraanis toodud käsk tappa uskmatuid sõjas neil päid maha raiudes on pelgalt poeetiline väljend, ei pea paika. Vähemalt üks osa Koraani järgijatest on seda võtnud läbi ajaloo ja võtab ka tänapäeval tõsiselt. Kui 1,5 miljardi hulgas on 0,5% fundamentaliste, siis absoluutarvus on neid juba 7,5 miljonit.
Tuleb arvestada sellega, et Koraan on kirja pandud omas ajas ja kindlas ruumis. Muhammadil tuleb võidelda konkreetsete vaenlastega ja teha kõik võimalik, et usk ja loodav riik püsima jääksid.
Koraan on üks, selle tõlgendamise võimalusi aga palju. Oma tarkuses on Muhammad seadnud nii, et neil kõigil on õigus. Üldiselt on tänapäe­va islam rahumeelne. Kuid igas karjas on ka oma mustad lambad, ja kuigi neid võib olla tunduvalt vähem, on nad selle juures aktiivsed ega suuda kannatada, et kõik lambad mustad pole. ISIS väidab, et nende usu praktika on ainuõige tõde, ja süüdistab ülejäänud islamimaailma usutõdede ignoreerimises.
Koraani puhul tuleb silmas pidada, et kõik siin öeldu on ka praegu kõikjal kehtivaks seaduseks ja usklike jaoks täpseks täitmiseks. Need, kes ei mõista kohut läkitatud korra järgi, ongi uskmatud.

Naiste saatusest
Naiste saatus ja osa on eri riikides erinev. Nii on loori kandmine Saudi-Araabias kohustuslik, Pakistanis aga mitte. Väita, et mees ja naine on islamis võrdsed, ei ole vaatamata islami apologeetide pingutustele siiski päris õige.
Islami traditsioon ühineb judaismiga ja räägib, et Eeva on loodud Aadama küljeluust. Naisel on auväärne koht ühiskonnas ja talle on antud suured õigused, kuid Koraan ütleb selgelt: Mehed on nendest (naistest) väärikuse poolt ülemad. Finantsküsimustes on alles kahe naise tunnistus väärt ühe mehe tunnistust.
Koraanis on abielurikkumise puhul kästud naist esmalt manitseda ja seejärel nuhelda ning kui see kõik ei aita, siis on lubatud lahutada. Asja avalikkuse ette viimisel saab abielurikkuja naine 100 vitsahoopi (sama saatus tabab ka abielurikkujat meest).
Traditsioon lubab naist nuhelda veel neljal erineval juhtumil, praktikas ilmselt, sõltuvalt mehest, piisab nuhtlemiseks lihtsalt sõnakuulmatusest. Läbi ajaloo on islamimaailmas naiselt eelkõige nõutud kuulekust ja allumist ning mehe soovide tingimusteta täitmist. Teie naised on teie põllumaa; nii lähenege oma põllumaale, millal ja kuidas te tahate. Naine võib ükskõik kui palju palvetada, kuid kui ta ei allu oma mehele, on kõik tema püüdlused asjatud ja ta ei pääse paradiisi. Hadith, prohveti sõnade pärimuslik kogu, ütleb, et üks sajast naisest saab paradiisi.

Püha sõda ja rahu pidamine
Kui Koraani täht-tähelt lugeda, siis on uskujale lubatud püha sõda või rahu pidamine uskmatutega, pühas sõjas on lubatud vaenlasel pead maha raiuda, nad ahelatega köita, naised ja lapsed orjadena saagiks võtta – need, kes on temaga (Muhammadiga) karmid uskmatute vastu ja armulised omade vastu.
(Järgneb.)
Andres Mäevere