Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Milleks üksi, kui koos on huvitavam ja odavam?

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Jaan Tammsalu (vasakul) ja Kristjan Luhamets. Pilistvere koguduse arhiivPilistveres pidasid oma ühist leerilaagrit Tallinna Jaani, Tartu Pauluse ning Viljandi Jaani ja Pauluse koguduse leerirühmad.

Laagrilisi kogunes enam, kui Pilistvere kiriklas voodikohti on. Häid lambaid mahub aga palju ühte lauta, ütleb vanasõna, saati siis kristlikus vaimus kokkutulnuid. Nii ei tekkinud ka probleemi viiekümnepealise leeriseltskonna majutamisega, head eeskuju andis Tallinna praostkonna praost, pealinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, rullides oma magamiskoti lahti põrandale seatud matile. 
«Nii ta noorena püsib,» kommenteeris eakama kolleegi elujaatavat olemist Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Kristjan Luhamets, kes teise vaimulikuna Pilistvere leerilaagrit läbi viis.
Poolesaja laagrilise seas oli ent teisigi, kes ennekõike oma vaimu poolest noored. Kui noorim laagriline nimetas oma sünniaastaks 1995. aastat, siis eakaima koguduseliikmeks pürgija sünd jääb vabariigi eelmise iseseisvuse aega, 1936. aastasse.
«Pean väga oluliseks Jaan Tammsalult saadud kogemusi,» rõhutab Luhamets, lisades, et oli teist korda vedamas leerilaagrit koos praost Tammsaluga ning «võib-olla sügisel olen valmis juba ise tegema ja ka teistele kogemusi vahendama».
Kristjan Luhamets kiidab Jaan Tammsalu oskust noori köita ja kiriku lävepakust üle juhatada, see on tema hinnangul oskus, mida nooremad vaimulikkonnast võiksid julgemini järgida. «Kipume kirikuasjast kõneldes rohkem nurisema ning puudustele viitama, jättes tähelepanuta selle, mida meie kirikutöö pakub,» mõtiskleb noor vaimulik, kes oma kodukoguduses keskendub noortetööle.
Nii nagu laagris ikka kombeks, seoti ka Pilistveres erinevad tegevused kompaktseks tervikuks, mille õnnestumiseks tegid palju ära Pia ja Tero Ruotsala. Päevadele andsid sisu loengud-seminarid; leerilaste läbiviidud hommiku- ja õhtupalvused; jumalateenistus, kus juhtliturgiks kohalik vaimulik Hermann Kalmus; füüsiline töö Pilistvere koguduse hüvanguks ja osaduslik koosviibimine.
Pühapäeval, paastumaarjapäeval, mil Eesti meenutas 1949. aasta märtsiküüditamist, tehti mõtlik jalutuskäik kirikla lähistele rajatud kivikangru manu, kuhu murekivide kandmist kõigi tagakiusatud kommunismiohvrite mälestuseks alustas Pilistvere emeriitõpetaja Vello Salum. 
«Koos on segasem, odavam ja huvitavam,» kiidab mitme koguduse ühise leerilaagri varianti Kristjan Luhamets. Aga ressurssi, nii raha kui inimesi, peab oskama väärtustada ka kirikutöös.
Liina Raudvassar