Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Märka ja täna oma kaastöölisi

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kirikukongressi lõpetamisel Tartus 27. mail 2017 annab peapiiskop Urmas Viilma Tartu Pauluse kirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele.
EELK autasude komisjoni koosolekul 15. novembril 2016 vaadati tagasi möödunud aastate tegevusele. Tänuüritus nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on leidnud hea vastukaja, sellest on kujunenud kaunis traditsioon. See on olnud rõõmus ja helge päev, kus kõigil on võimalus osaleda ja tänada oma tublisid töötegijaid ja partnereid, kelleta ei kujutaks ette oma kogudust või kiriklikku töövaldkonda.
EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
EELK autasud jagatakse järgnevalt:
• aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
• tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused.
Komisjon palub esitada autasude taotlused konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks. Taotlused vaatab läbi autasude komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega. Jätkuvalt on aasta ringi võimalik taotleda ka koostöömedalit. Koostöömedalid antakse kätte kohapeal.
Autasu taotlusvormi leiab siseveebist (www.eelk.ee/intranet) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult korrektselt õigel vormil ja õigeks ajaks esitatud taotlused. Eelmiste aastate taotlusi ei käsitleta. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile.
Autasude komisjon juhib tähelepanu sellele, et võetaks arvesse niihästi kiriku teema-aastatega seotud tegevusi kui ka vaadataks võimalikud kandidaadid läbi pikemas perspektiivis: 2017 möödub 500 aastat reformatsiooni algusest Saksamaal, kui Martin Luther naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele oma 95 teesi. Aastal 2018 tähistame  Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
ELK Toetusfondi juhataja Jaan Tammsalu tuletab meelde, et fond on oma tegevust lõpetamas ja sellega seoses ei anna enam välja ka aasta vaimulike ja aasta juhatuseesimehe palverännaku preemiaid. Fond on teinud ettepaneku, et alates sellest aastast võiks seda teha konsistoorium. Toetusfondi asutaja on lubanud järgmise viie aasta jooksul anda pool preemiast kolme aasta isiku palverännakuks. Kõik kandidaadid, keda soovitakse tunnustada, tuleb esitada nüüd autasude komisjoni kaudu.
Autasude komisjon kutsub üles kõiki oma aumärke või miniatuure kandma sobivatel üritustel. Teeneteristi kavaleridel on võimalus tellida vastava järgu miniatuur internetis EELK tänab lehel: http://www.eelk.ee/eelk_tanab.php.
Tunnustagem siis tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
komisjoni esimees