Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Maksude arvestamine muudeti protsendipõhiseks

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Praost Jaan Tammsalu ja assessor Mati Maanas on Vello Vallaste (vasakul) muudatusettepanekust esialgu kergelt hämmingus. Foto: Tiiu Pikkur

EELK XXVII Kirikukogu 7. istungjärk sai teoks 25. novembril Usuteaduse Instituudis.

Vaatamata halbadele teeoludele oli kirikukogu liikmeid istungjärgu avamise momendiks saabunud igast Eestimaa nurgast 38, mis oli täpselt nii palju, et võis öelda – kvoorum on koos. Hiljem lisandus saadikuid veelgi.
Päevakorras oli kiriku majanduslik olukord nüüd ja tuleval aastal, koguduste uue infosüsteemi tutvustus, kirikuseadustiku mõningate osade muutmine jm. Kirikukogu juhatas peapiiskop Andres Põder, abijuhataja oli assessor Ove Sander.
Tulud kahanevad, kulud kasvavad
Kinnitati 2007. a majandusaruanne ja siis asuti läbi vaatama 2009. a eelarve eelnõu, mida tutvustas kantsler Urmas Viilma. Ta märkis, et kuigi tulud on vähenemas, on kulud endised või isegi suurenemas. Kirik peab arvestama riigi üldise majanduslangusega.
Tulubaas koosneb traditsiooniliselt kolmest osast: omatulu (maksutulu kogudustelt, kinnisvaratulu, kirjanduse müük), mis on olnud seni suhteliselt stabiilne; toetused (EKN ehk riigieelarve ja välistoetused), mis on ebakindlad ja aastatega vähenemas, ning muu tulu (deposiidi intressid, laen, eelarve ülejääk, ühekordsed projektid ja laekumised), mis on oma iseloomult erakorralised ja ebastabiilsed. Tulude jaotus protsentuaalselt on 45% omatulu ja 55% ebakindlat tulu.
Omatulu kindlustamiseks on vaja maksude arvestamist muuta. Kirikukassa- ja solidaar­susmaks on olnud pikka aega seotud koguduste liikmesannetajate arvuga. Et liikmete arv on stabiilselt langenud, siis on kogudustelt konsistooriumi eelarvesse laekuvate maksude vähenemise vältimiseks püütud maksu tõsta, mistõttu on maksutulud enam-vähem samas suuruses püsinud. Edaspidi hakatakse maksma protsenti liikmeannetustest.
Eelnõus oli kirikukassamaks 10% liikmemaksude kogusummast ning solidaarsusmaks 18 krooni liikmesannetaja kohta. Annika Laatsi parandusettepaneku alusel kinnitati aga ka solidaarsusmaks protsendilisena – 5%. Mis tähendab, et kirikukassa maks 2009. a on 10% ja solidaarsusmaks 5% koguduse 2007. a liikmeannetuste kogusummast.
Elav arutelu tekkis kirikukäsiraamatu trükkimiseks ette nähtud 445 000 krooni üle. Thomas-Andreas Põder küsis, kas see pole mitte raiskamine, kui kirikukogu ei ole kirikukäsiraamatut veel vastu võtnudki. Peapiiskop märkis, et vana agenda seis on tegelikult samasugune kui uuel. Käsiraamatut on kavas trükkida 400 eksemplari. Konsistoorium on otsustanud, et kogudused maksavad raamatu kaanehinnast (umbes 1300 kr) poole, ülejäänu maksab konsistoorium. Teised maksavad muidugi täishinna.
Maja müük suurendas eelarvet
2009. a eelarve eelnõus olid tulud-kulud suurusjärgus 10 237 333, ent ometi suurenes see arv n-ö töö käigus kordi, nii et kinnitatud eelarvest loeme väga soliidse summa – tulud-kulud 2009. aastal on 47 167 333. Kust saadi nii palju raha?
Võib öelda, et selle «leidis» revisjonikomisjoni esimees Vello Vallaste, kes ütles, et sel aastal müüdud Wismari 15 maja müügist saadud tulu (35,5 mln) peab väljenduma eelarves. Raha on pandud deposiitarvele ja sellest saadav tulu on tuleval aastal 1,1 miljonit krooni, mis oli eelarves sees. Wismari maja müügiraha kui 2008. a eelarve ülejäägi lisamine eelarve tuludesse ja mõningad teised täpsustused kasvatasidki summa rekordiliseks. Ent laialijagamiseks see raha ei ole, vaid võtab kulude real sisse koha «investeerimisreserv». Püksirihma pingutada tuleb siiski!
Tunnustusmärk on üks autasudest
Koguduseliikmete infosüsteemi Koguja tutvustasid Priit Humal ja programmi kasutajatugi Külli Saard. Mitmed kogudused on liikmete andmete hoidmiseks oma arvutiprogrammid välja arendanud. Aeg on küps ühtse süsteemi loomiseks. Programmiga liitumiseks tuleb kogudusel maksta ühekordselt iga annetajaliikme kohta 20 kr, edaspidised kulud kannab konsistoorium. Praeguseks on Kogujaga liitunud 24 kogudust. (Vaata lähemalt EK nr 47, 26.11.2008.)
Küsimusi tekitas turvalisus, isikuandmete kaitstus. Humal kinnitas, et programmi pääseb kasutama parooli alusel ja kõik andmed on selleks renditud Microlinki serveris kaitstud.
Saku suurhallis toimuvat Lootuse festivali Frankil Grahamiga tutvustas misjonikeskuse juhataja Mika Tuovinen. Festival peetakse 29.–31. maini eesmärgiga kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest, kutsuda kõiki rahvaid meeleparandusele ja usule Jeesusesse. Festivali korraldavad Eesti kristlikud kirikud ja kogudused ning Billy Grahami assotsiatsioon.
Festivali täidesaatva juhatuse auesimees peapiiskop Andres Põder ütles, et peame end üha rohkem misjonikirikuna tundma ja kutsus kõiki kogudusi festivalist osa võtma.
Kirikukogu tegi muudatusi EELK autasude osas, nüüdsest on autasudele lisandunud veel EELK Tunnustusmärk. Autasude väljaandmist lihtsustati, jättes tänukirja ja Tunnustusmärgi omistamise peapiiskopi otsustada.

Tiiu Pikkur