Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lootusrikas teekond «uuele hingamisele» jõudmiseks

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Kodavere Mihkli kiriku orel. Foto: Andres Loorand

Teekonnale, mis viib «uuele hingamisele», on asunud möödunud aasta jõulukuus Kodavere Mihkli kirikus asuv 2 manuaali ja 18 registriga 1902. aastal valminud pneumaatiline Sauer-orel.
Et see teekond ka õnnestuks ja orel saaks renoveeritud rikkalike võimalustega imelisi helisid esiletoovaks kontsertoreliks, selleks on juba palju inimesi astunud omapoolseid samme kogu projekti täideviimiseks.
Kodavere kogudus on sõlminud oreli renoveerimiseks lepingu OÜ Olev Kentsi Orelitöökojaga, kelle hinnapakkumine kogumaksumuses on 228 920 krooni. Tööde teostamiseks kavandati kolm etappi: I etapi maksumus 80 240, II etapi maksumus 80 240 III etapi maksumus 68 440 krooni.
Sellest esimese ja teise etapi jaoks on Kodavere kogudusel rahaline kate olemas. Selle on taganud oma toetustega:
Pala vald (20 000 krooni valla 2007. a eelarvest);
Kohaliku Omaalgatuse Programm (50 000 krooni 2007. a teisest taotlusvoorust);
Eesti Kultuurkapital (70 000 krooni 2007. a IV taotlusvoorust);
Kodavere koguduse omafinantseering  (20 480 krooni).
 Kolmanda etapi tööde teostamiseks vajalikust kogusummast suure osa lootis kogudus katta ühest programmist taotletud toetusega, kuid see taotlus jääbki ainult taotluseks, millel pole enam mingit väärtust.
Tänase seisuga on kolmandaks etapiks vajaminevast 68 440 kroonist kogudusel olemas 18 600 krooni, millest 600 krooni on esimene annetus ühelt meie koguduse liikmelt, kes ei ole mitte rahas «püherdav» inimene, vaid kes vaatamata tema elus väga paljude inimeste jaoks ületamatust on suutnud imetlusväärselt üle olla teda tabanud valudest ja vaevadest ning jääda truuks oma Issandale, 1000 krooni on toetus perekond Treialilt ning 10 000 krooni on koguduse omafinantseeringut.
Kogudus loodab veel toetustele, mida on palutud kõikidelt omavalitsustelt, mis jäävad kas osaliselt või tervikuna luterliku kiriku paikkondliku jaotuse järgi Kodavere koguduse teenimispiirkonda ning millest kaks valda, Saare vald 2000 krooniga ja Kasepää vald 5000 krooniga, on juba koguduse abipalvele oma positiivse vastuse andnud. Kogudus on abipalvega pöördunud ka oma sõpruskoguduste poole, kellest Herfordi kogudus Saksamaalt on taganud juba eelloetletud koguduse omafinantseeringu.
Palve kõigile:
Kodavere Mihkli kirikus oleva Sauer-oreli «uuele hingamisele» ja imeliselt kauni helikeele esiletoomisele aitamiseks palub kogudus abi kõikidelt inimestelt, kes soovivad meid aidata oreli renoveerimisel ja kes julgevad koos kogudusega unistada sellest, et veel käesoleval aastal saab orel taas täies jõus ja väes toitma meie hingi oma helidega ning unistusest saab reaalsus!
Selleks on oreli renoveerimistöödeks kogudusel avatud eraldi arve SEB pangas, millele on võimalik kanda annetusi: konto omanik EELK Kodavere Mihkli kogudus, arveldusarve nr 10220075593011.
Annetusi on võimalik teha ka sularahas koguduse pastoraadis.
Veel midagi hingekosutavat:
Pean oma kohuseks rääkida siin veel ühest armsast inimesest, kes andis mulle möödunud aastal heas mõttes tugeva impulsi oreli renoveerimisega intensiivselt tegelemiseks. Nimelt pidas aasta tagasi oma 50. sünnipäeva Kodavere sõpruskoguduse õpetaja Hartmut Hermjakob Herfordist, kes oma armsa abikaasa Heikega on külastanud meid ka Kodaveres ja on teadlik meie elust-olust.
Õpetaja Hermjakob palus kõigil, kes olid tulemas tema sünnipäevale, et tuldaks ilma kingitusteta. Küll kutsus ta samas sünnipäevalisi üles selleks, et raha, mille eest oli mõeldud sünnipäevalapsele kingitusi osta, annetataks vähemalt samas suurusjärgus Kodavere kiriku oreli renoveerimiseks. Pärast oma sünnipäeva informeeris õpetaja Hermjakob sellest ka mind. Mis edasi toimuma hakkas, sellest on juba eespool lühidalt olulisem kirjas. 
Kodavere Mihkli kogudus tänab südamest kõiki tänaseks juba oma abi osutanud inimesi ning tänab ette kõiki annetajaid, paludes ja soovides samas kõigile meie Issanda Jeesuse Kristuse õnnistust, rahu ja armu! 
2. juunil k.a.  
Raigo Ojamets,
Kodavere Mihkli koguduse õpetaja

Autori soovil on artikkel avaldatud sõnastust muutmata.