Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kus armastus ja õiglus kohtuvad

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Tänavu pidas Rahvusvaheline Vanglahoolekande Ühendus (Prison Fellow-ship International, PFI) oma kaheksanda, iga kahe aasta järel toimuva kokkutuleku juulikuumusest õhkavas Torontos 4.–5. juulini. Päevade lipukirjaks oli mõttetera armastuse ja õigluse kohtumisest.

Arutelude vaheajal: Jaanus Kangur (vasakult), Igor Miller, PFI president Ron Nikkel ja Avo Üprus.

Arutelude vaheajal: Jaanus Kangur (vasakult), Igor Miller, PFI president Ron Nikkel ja Avo Üprus.

Eestist osalesid sellel oikumeenilisel kogunemisel vanglate peakaplan Igor Miller, Tallinna Vangla sotsiaalosakonna juhataja, kaplan Jaanus Kangur ja Avo Üprus. Oli imeline kogeda nende päevade oikumeenilist vaimsust ning ühtset usku, mille keskmes elab ülestõusnud Issand. Enam kui üheksasada osalejat tunnistasid ülestõusmist oma pühendumusega vaesemaist vaesemaile: nendele, kellelt on võetud vabadus, väärikus ja au, vangistatud inimolendeile, keda võime näha trellide ja müüridega ümbritsetult, aga ka ideoloogiate ja valede võrgus.

Tegusad kristlased eri konfessioonidest

Armastuse ja õigluse konflikt on meile tuttav nii oma elukogemusest kui ka maailmaklassikast. Antigone ja Kreoni põrkumine antiikajast on selle ehedaks näiteks, aga kindlasti ka kristliku õpetuse südames valutav Isa ja Poja lugu. Vanas Testamendis esitatud Iisaki ohverdamise pildi ees on nii mõnedki oma usu järgi küsima pidanud: taani filosoofi Kierkegaardi käsitlus sellest on maakeeli saadaval. Aga paljudele vastustele vaatamata jääb küsimus ikka õhku, olles üks nendest olulistest valdkondadest, millega tegelemine annab inimesele tema inimlikkuse.

PFI on õigusvaldkonnas tegutsev ülemaailmne lepitusele ja inimväärikuse taastamisele orienteeritud usuline ühendus, millel on liikmesorganisatsioone 120 riigis. Eesti Vanglahoolekande Ühendus on Eesti Kristlikust Ühendusest välja kasvanud Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse (SRK) varjupaikade, vanglaprogrammide ja ohvriabiteenuste võrgustik. Sellesse kuuluvad nii Männiku Maja, Ahtme Rehabilitatsioonikeskus, Kuressaare Kristlik Varjupaik, Ohvriabi ühing kui ka Tartu Koidu Kodu ja Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus.

Nagu rahvusvahelises organisatsioonis, nii on ka Eestis tegusad erinevatesse konfessioonidesse kuuluvad kristlased. Võrgustiku rajajaks on allakirjutanu, pikaajaline EELK kriminaaltöö juhataja, SRK juhatuse esimeheks aga noorepoolne Haapsalu adventkoguduse vanem Taavi Käsk. Juhatusse kuuluvad lisaks Taavile ka Jaanus Kangur, Siiri Plado, Maksim Jefimtshuk ja Tartu vangla metodistist kaplan Olavi Ilumets. Juhatuse nõukogusse kuulub Igor Milleri ja Avo Üpruse kõrval ka Kanada päritolu Jim W. Hilburn. Koos abikaasa Helgi Hilburniga on Jim koolitanud Eestis enam kui kümne aasta vältel vist sadu kuriteoennetuses osalejaid.

Toronto kokkutuleku päevi ilmestasid mainekad kõnelejad eri riikidest. Eestlastele on kindlasti tuntud Philip Yancey, kelle raamatuid on ka maakeelde tõlgitud. Yancey raamatud on võitnud Evangeelsete Kirjastajate Assotsiatsiooni medaleid ning neid on müüdud enam kui 5 miljonit eksemplari. Uus-Meremaalt pärinev teoloogiadoktor Chris Marshall on oma töödega enam tuntud nende hulgas, kelle huvialaks on restoratiivne ehk taastav õigus. Marshall on põhjalikult uurinud ja õpetanud ka piibellikku õiguskäsitlust.

Kuulajate mälus ja südames leidis kindla koha ka isa Raniero Cantalamessa, kes õpetas Milano ülikoolis klassikalist kirjandust, kuni paavst Johannes Paulus II ta 1980. aastal Rooma kutsus. Nüüd on isa Raniero üle kahekümne aasta jutlustanud Rooma kuuriale, kardinalidele ja piiskoppidele, aga ta sõnum armastusest ja õigusest oli mõistetav ja rikastav ka Maarjamaa poegadele.

Loomulikult kõnelesid ka PFI president Ron Nikkel, asutaja Charles Coulson ja praegune juhatuse esimees Mike Timmis, aga meie suurim tänu ja kummardus kuulub Jean Vanier´le, kes on rahvusvahelise organisatsiooni L`Arche (mõeldud on Noa laeva) asutaja. L`Arche’i kuuluvad väikesed kommuunid vaimsete puuetega inimestele, kes elavad koos kristlastest abistajatega ning kogevad tervendava jõuna ääretut respekti ja armastust. Jean Vanier on esitatud Nobeli preemia saamiseks.

Armastus ja õiglus kohtuvad ristipuul

Töötubades jagasid erinevate kontinentide kristlased kogemusi tööst vangide ja ohvritega, nende lähedastega, omavalitsuste ja vanglate töötajatega. Tutvusime Mehhikos kasutusel oleva vabanemiseelse programmiga, USAs praktiseeritavate vabatahtlike värbamise strateegiatega, seksuaalkurjategijatele orienteeritud programmidega, lepitamis- ja vahendamiskogemustega.

Eesti delegatsiooni kuulunud mehed on kõik kirjutamas magistritööd restoratiivse õiguse teemadel, seepärast oli meie huvi suurim Dan van Nessi töötubade vastu. Dan van Ness on restoratiivse õiguse tunnustatud eestkõneleja, kelle eestvedamisel võttis ka ÜRO aastal 2000 vastu vastava dokumendi. Ta juhib Washingtonis PFI Õiguse ja Lepituse Keskust, millega koostöö tegemises sai ka kokku lepitud.

Kokkutulekul oli avatud suurejooneline kujutava kunsti näitus, eksponeeritud tööde autoriteks olid kinnipeetavad. Ei puudunud ka Eesti Ämari vangla väljapanek. Oleme kindlad, et positiivsete võimete arendamine, hoolivus ja abi on efektiivsem kuritegevuse piiramise vahend kui hoolimatu karm karistus.

Inimene jääb inimeseks ka kõige kohutavamates olukordades ja seda ei tohi unustada. Kuigi armastus ja õiglus on sageli üksteisest ohustatud, kohtuvad nad siiski ristipuul ja Kristuse järgijate südameis, vääristades nõnda kohtumise hetki. Vaata siis sinagi maailma nõnda, et see vääristuks su silmapilgu ja igaviku ees.

Avo Üprus,

EELK kriminaaltöö juhataja