Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kuningriigi hind

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast!
Lk 18:31
Luuka evangeeliumi järgi algab Jeesuse kuulutus Naatsareti sünagoogist (kodukirikust), kus ta loeb prohvet Jesaja kirjarulli lõpuosast: «Issanda Vaim on minu peal; seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele; ta on mind läkitanud kuulutama vabakssaamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse…»
Asudes kirja seletama, Jeesus ütleb: «Täna on see kiri täide läinud teie kuuldes!» Inimesed on imestunud, kuulevad nad ikka õigesti – ta on ju üks meie seast! Lugu lõpeb Jeesuse sünagoogist väljaviskamisega.
Pea samamoodi juhtub, kui Jeesus lõpetab ettekuulutuse Jeruusalemma minekust – õpilased ei mõista: «Aga nemad ei saanud midagi aru sellest, ja see kõne oli varjul nende eest, ja nad ei mõistnud, mida üteldi.» Jeesust «näeb» hoopis pime, kes istub Jeeriko lähedal tee ääres ja kerjab.
Mõneti samasse ritta seaksin poolteist nädalat tagasi praeguse Rooma paavsti avalduse «abielu lahutamatusest», kus paavst kutsub kõiki Itaalia juriste omi käsi eemale hoidma abielu lahutamisest, kuna see ei allu maailma seadustele. Kõik ajalehed ja parteid olid jahmunud – tänapäeval, 21. sajandil selline pöördumine – ja kindlasti oli õhus mõte, et vanadus pole kiita aeg. Küllap paavst ei mõista praegust kuulutuskeskkonda ja tahab inimesi ja seadust kiusata. Ja pole enne teda maailma õigesti mõistetud, ei Jeesus ega prohvetid veel varem. Üteldakse ilma dialoogi astumata: «Kel kõrvad on kuulda, see kuulgu!»
Jeesus lisab veel ülal toodud nädalasalmile, mida prohvetid on kuulutanud Inimese pojast: «Sest ta antakse ära paganate kätte ja teda naerdakse ja teotatakse ja tema peale sülitatakse, ja kui nad on teda rooskadega peksnud, tapavad nad ta, ja kolmandal päeval ta tõuseb üles.» Ennäe kuningriiki!
Tauno Kibur