Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kristlase vabadus

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Jeesus teeb vahet Jumala käsu ja inimeste pärimuste vahel. Jumala käsk on midagi, mis ei kaota oma aktuaalsust vaatamata muutuvale ajale. 

Meile on kodanikuvabaduse kõrval oluline ka ristiinimese vabadus, kuid mõtestame seda valesti, kui mõistame seda vabadusena Jumala käskudest, kuna need tunduvad vanamoelised ega sobi enam hästi meie elukorraldusega. Traditsioon on väärtuslik, aga mitte selline, mis hoiab jäigalt kinni olnut, arvestamata käesolevat, vaid alusena, millele saab ehitada ka uut. Meie patune loomus on meelsasti valmis end petma, seades endale ette vaimuliku inimese maski, uskudes, et tal on Jumalaga kõik asjad korras.

Kirikuajaloos on juhtunud, et inimesed on rakendanud usulisi reegleid, mis hiljem on hakanud töötama Jumala esialgse mõtte vastu. On ju tänapäeval tavaks rõhutada Jumala armastust ja andestust, jättes selle arvel kõrvale Jumala tõe ja pühaduse. Kuna tõde enam ei tunta, siis tehakse järeldus, et igaüks peab oma tõe ise leidma ja olema sellele ustav. Selle tulemusena on isegi paljudel kristlastel raske mõista, miks on Jeesus nende ainus lootus ja pääste. Ei märgata, et Jumala õiguse asemele on tulnud inimeste õigused. 

Ristiusus on põhimõtted, mida leiame Piiblist ja mis on sellisena meile Jumala enda juhisteks. Sellisteks põhimõteteks on näiteks ühiskonna aluseks olev abielu- ja peremudel ning selles olev mehe ja naise võrdsus. Nii ühiskonnas kui kirikus kõikide inimeste võrdsus, mis muudab tõrjutuse ja eraldamise Jumala tahte rikkumiseks. Alati on päevakorral tõrjutute ja tagakiusatute, hädas ja ahastuses olijate aitamine. Need nähtused võivad olla kaasaegsed, aga nende olukordade käsitlemise alused on vanad, mida leiame juba Piibli esimestelt lehekülgedelt. Nende Piibli ja kristliku usu alati aktuaalsete tõdede rakendamisel igapäevaellu peab tähele panema oma aega ja ümbrust. Mitte mugandudes käesoleva ajaga, vaid et me ise uueneksime oma meele uuendamise teel, uurides, mis on Jumala hea ja meelepärane tahtmine (Rm 12:2).

Anti Toplaan