Koostöömedalid sõpradele

Assessor Tiit Salumäe viibis nädalavahetusel Soomes.
Vaasas peetud Porvoo piiskopkonna sõpruskoguduste seminaril rootsikeelsete koguduste sidemetest EELK kogudustega pidas Salumäe ettekande meie kirikust ja sõprussidemete väljavaadetest.
Korsnäsi sõpruskoguduses andis ta üle EELK koostöömedali nõukogu esimehele Sture Södergranile ning sõprustoimkonna liikmetele Elis Kammonenile ja Gunhild Westbergile. Koguduse õpetaja Guy Kronqvist on saanud Haapsalu koguduse teeneteristi 2010. aastal. Kahe koguduse vahelised sidemed said alguse 1998. a ja kestavad tänini.
Eesti Kirik