Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koostöö kõrgkoolide vahel avardab õppurite võimalusi

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kuuekümne tegutsemisaasta jooksul on meie kiriku vaimulike ja töötegijate taimelava Usuteaduse Instituut elanud üle paremaid ja halvemaid aegu.

Moodsa aja valikute ja võimaluste paljusus on seadnud ka selle kõrgkooli ette väljakutseid, mis läbirääkimiste käigus on muutunud uuteks projektideks, koostööks ja täienduskoolituseks.

Mullu õhku paisatud lause Usuteaduse Instituudi ja Tallinna ülikooli (TLÜ) mastaapsest koostööst on vormunud kindlapiirilisteks tööplaanideks, mis rektori kt Randar Tasmuthi sõnul peaksid  avardama mõlema kõrgkooli õppurite  võimalusi. «Koostöö TLÜ-ga kujuneb arvatavasti sarnaseks koostööga Viljandi kultuuriakadeemiaga ja Tallinna muusikaakadeemiaga,» toonitab Tasmuth.

Nimetatud kõrgkoolidega on sõlmitud koostöölepingud, ning ka Tallinna ülikooliga sõlmitakse peatselt koostööleping. «See ei ole kuidagi varem kõne all olnud assotsiatsioon, vaid mõte on hõlmata tavalise koostööga mitmeid valdkondi: pakkuda magistriõppe tasandil kummagi õppeasutuse üliõpilastele võimalust pariteetsel alusel külastada nii põhi- kui valikaineid.»

Kavandatav leping reguleeriks ka vastastikku informeerimist järgmisel semestril kavva tulevatest ainetest. Veel pole selge raamatukogude kasutamise vastastikune kokkulepe, Randar Tasmuth usub siiski, et lugejaõigus saab kuidagi fikseeritud.

Rektori arvates pakuvad praegustele Usuteaduse Instituudi üliõpilastele huvi näiteks sotsiaalteaduskonna ained, TLÜ võiks olla huvitatud umbes samas mahus instituudi magistriõppe ainete kuulamisest, kus eeldusainete puudumine seda võimaldab.

Rektor on koostöö suhtes optimistlik. «Üliõpilaste vahetus ilma rahalisi arveldusi pidamata näibki olevat peamine ja võimalik, kuna hoonete vahe on 3 km ja tudeng saab samal päeval olla vajadusel nii ühes kui teises majas.»

Juba praegu osaleb UI õppetöös mitu muusikaakadeemia ja metodisti kiriku teoloogilise seminari üliõpilast,  kes on instituudi õppekavast mõningaid loenguid valinud.

Samas märkis Tasmuth, et tiheneb ka koostöö Tartu ülikooliga olemasoleva avara ja tähtajatu koostöölepingu alusel. Praegu on TÜ peamine partner kavandatava doktoriõppe läbiviimisel ja ühiste uurimisteemade täitmisel. Ka käivad ülikooli õppejõud siin loenguid pidamas, samuti kuulatakse Tallinna ülikooli ning metodisti kiriku seminari õppejõudude loenguid. Aeg-ajalt on  instituudis ka välismaiseid lektoreid.

Praegu on Usuteaduse Instituudis 112 üliõpilast, kellest eelduste kohaselt umbes 20 peaks tänavu kooli lõpetama. Suvel võetakse vastu ka uusi üliõpilasi usuteaduse ja religioonipedagoogika erialale ning kristliku kultuuriloo magistriõppesse.

Lea Jürgenstein