Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumis

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu ettepaneku alusel otsustas EELK konsistoorium pikendada piiskop Tiit Salumäe ametiaega EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetajana kuni 25. detsembrini 2021.
Endel Apsaloni taotluse alusel arvati ta reservi alates 5. maist 2016.
EELK vaimuliku ameti komisjoni liikmeks nimetati alates 8. novembrist Siimon Haamer.
Konsistoorium otsustas EELK kirikuseadustiku § 90 lõike 2 alusel peatada diakon Hannu Keskineni tegevuse EELK vaimulikuna.
Ilumäe ja Ruhnu kogudusele anti luba koguduse nõukogu valimata jätta.
Konsistooriumi otsusega on peatatud Enn Auksmanni volitused kirikukogu liikmena kuni 31. maini 2017 ja tema asendajaks on määratud abipraost Tõnu Taremaa. Kirikukogu saadiku Tõnu Taremaa asemel on kirikukogu liikmeks Jaanus Torrim kuni 31. maini 2017.
Jaan Jaani on vabastatud EELK XXIX kirikukogu liikme kohustustest seoses tema volituste lõppemisega alates 1. juunist 2016. Samast kuupäevast on peapiiskop kirikukogu liikmeks  nimetanud politsei- ja piirivalveameti peakaplani Valdo Lusti.
EELK tunnustusmärk on antud Pühalepa koguduse organistile ja koorijuhile Helle Nittimile pikaajalise ja ustava teenimise eest EELKs.
EELK tänukiri on antud 90. sünnipäeval Helga Pehmele pikaajalise ja ustava teenimise eest Helme Maar­ja koguduses; Mustjala koguduse liikmele Katre Reinsalule ja Mustjala koguduse töötegijale Kalle Kolterile panuse eest Mustjala koguduse töösse; õpetaja Veikko Kalevi Määttäle ustava teenimise eest EELKs ning järgmistele Lüganuse kiriku interjööri olulise täiustamise kaudu EELK tegevusse panuse andnud isikutele: Meelis Elderman, Ulvar Kullerkupp, Andrei Lobanov, Janno Mõru ja Viljar Sard.
Peapiiskop andis loa EELK Keila koguduses diakoni ametikoha loomiseks. Diakon Lev Lekarkin on vabastatud Harju-Jaani koguduse diakoni ametikohalt ja määratud Keila koguduse diakoni ametikohale alates 1. detsembrist.
Peapiiskop määras oma otsusega piiskop Einar Soone enda asendajaks 31. oktoobril Alo Martinsoni Peeteli koguduse õpetaja ametisseseadmise talitusel Peeteli kirikus. Assistentideks olid assessor Ove Sander, praost Jaan Tammsalu ja õpetaja Avo Üprus.