Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumis

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Piiskopliku nõukogu koosolekul oli viis päevakorrapunkti
Peapiiskop Andres Põderi juhitud koosolekust võtsid lisaks korralistele nõukogu liikmetele, assessoritele ja praostidele osa külalistena konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel, arvuti tarkvaraspetsialist Riina Sildvee ja kantsleri assistent Anne-Mari Mölderkivi.
Andes ülevaadet kogudustelt laekunud aruannetest toonitas Ülle Keel majandusaasta aruande esitamise vajadust, iga kogudus peab esitama ka äriregistrile, ning lisas, et siiani pole seda teinud viis kogudust. Märkimisväärne on, et 43 kogudust pole 2010. aasta kohta saatnud ühtegi protokolli, 8 kogudust pole nimetatud ajal kokku kutsunud juhatust ega nõukogu ja 15 kogudust pole kutsunud kokku juhatust.
Otsustati vastu võtta kaks kirikuseadustiku muudatusettepanekut diakoni ametisse määramise osas: § 85 (2) «Peapiiskop võib määrata kogudust, mida teenib hooldajaõpetaja, tema taotlusel ja praosti nõusolekul teenima praostkonna vikaar­diakoni või mõne teise koguduse diakoni selle õpetaja nõusolekul» ja § 80 (3)  «Naaberkogudused, mis pole suutnud täita õpetaja ametikohta, võivad omavahelise lepinguga moodustada ühise õpetaja ametikoha, mille täitmine toimub ühises korras. Sellisel juhul on õpetajal mõlemas koguduses õpetaja õigused ja kohustused, välja arvatud jumalateenistuste pidamine, mis peab vastama koguduse õpetaja teenistuste mahule, kuid võib olla jaotatud mõlema koguduse vahel».
Haiglate vaimulikust teenimisest ning haiglakaplanaadi rajamise ideest kõneles assessor Ove Sander.
Palju huvi tekitas Riina Sildvee ja Anne-Mari Mölderkivi tutvustatud kartograafiafirma Regio kirikukihelkondade veebikaart, millele on märgitud nii praostkondade kui koguduste piirid. Tegemist on poolelioleva versiooniga, veebikaart saab eelduste kohaselt valmis suvel.
Kohapeal algatatud küsimusena uuris praost Enn Auksmann, kuidas suhtuda koguduses pühendunutesse, kes soovivad moodustada nn vennaskondi või õeskondi. Peapiiskop kinnitas, et toetab erinevate vagadusvormide praktiseerimist ja loomist. Esmalt saab seda teha sihtasutuse raames.
Järgmine piiskopliku nõukogu koosolek toimub 24. mail, sellest võtab külalisena osa Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop Hein Saksamaalt.