Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi veebruarikuu istungitelt

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kirikuvalitsus moodustas uusi komisjone,
tegi otsuseid koguduste teenimise kohta ning tänas ja tunnustas teenekaid
töötajaid.

Diakoonianõukogu nimetati ümber EELK
diakooniakomisjoniks ja uuendati stipendiumikomisjoni koosseisu ja moodustati
arhiivikomisjon.

Stipendiumikomisjoni komisjoni esimeheks
sai Randar Tasmuth, komisjoni kuuluvad Riho Altnurme, Arne Hiob, Ove Sander ja
Einar Soone. Komisjoni ülesanneteks on selgitada välja kirikuga seotud
üliõpilased, kes vajaksid õppetoetust ja koostada ülevaade perspektiivikamatest
ning end kirikuga siduvatest õppijatest. Lisaks annab komisjon soovitusi
stipendiumi saamiseks rahvusvahelistest või kodumaistest stipendiumifondidest
ja motiveerib stipendiumisoovituse kaudu teoloogilise hariduse omandamist.

Arhiivikomisjon on 6liikmeline, selle
esimeheks on Ülle Keel, liikmeteks Piia Mäesaar, Riho Saard, Airi Saaron, Janis
Tobreluts ja Ants Tooming.

Arhiivikomisjoni ülesandeks on arendada
koostööd Rahvusarhiivi, Tartu Ülikooli, Viljandi Kultuuriakadeemia ja teiste
koostööpartneritega ning korraldada arhiivi- ja dokumendihalduse-alast
koolitustööd praostkondades. Samuti tuleb komisjonil leida võimalusi ja
vahendeid koguduste ja kiriku allasutuste arhiivide korrastamiseks ja
säilitamiseks ning teha konsistooriumile ettepanekuid probleemolukordade
lahendamiseks. Ühtlasi teeb arhiivikomisjon ettepanekuid EELK kogudustes
asuvate kirikuarhivaalide füüsilise seisundi parandamiseks avatud
sihtotstarbelisele kontole laekunud summade kasutamise kohta.

II.

Otsustati anda peapiiskop Andres Põderile
põhipuhkust 5. juulist kuni 4. augustini 2006.

Tallinna praostkonna praosti Gustav Piiri
avalduse alusel otsustati määrata õpetaja Matthias Burghardt Tallinna
praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. veebruarist 2006.

Saarte praostkonna praosti Veiko Vihuri
avalduse ja Kaarma koguduse visiteerimise tulemuste põhjal otsustati läbi viia
Kaarma koguduse nõukogu erakorralised valimised hiljemalt 20. märtsiks 2006.
Erakorraliste valimiste korrakohase läbiviimise eest vastutab praost Veiko
Vihuri.

Tartu Peetri koguduse organistile Anneli
Klausile omistati D-kategooria kirikumuusiku (organist-koorijuht) kutse.

EK