Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi veebruarikuu istungil

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kinnitati piiskop Andres Tauli siirdumine emerituuri alates 1. aprillist 2017. Lugeda piiskop Andres Tauli ametinimetuseks emerituuris viibimisel E.E.L.K. peapiiskop emeeritus.
Konsistoorium andis Lääne-Harju praostile, Hageri koguduse õpetajale Jüri Vallsalule EELK kuldristi kandmise õiguse.
EELK koostöömedali on pälvinud Lauri Salminen – Kihelkonna koguduse kaastööline Soomest, Minna Viinikainen – Kihelkonna koguduse kaastööline Soomest, Marita Tuomi – Kihelkonna koguduse kaastööline Soomest, Mauri Jokela – Mustjala koguduse kaastööline Soomest, Seppo Laitanen – Tartu Pauluse koguduse kaastööline Soomest.
Õpetaja Kristi Sääse ametiülesannete täitmine Suure-Jaani koguduse õpetajana on peatatud 6. veebruarist 2018 kuni 1. veebruarini 2019 ja ta on määratud Viljandi praostkonna vikaarõpetajaks õpetaja Hedi Vilumaa alluvuses. Hedi Vilumaa on määratud samaks ajaks Suure-Jaani koguduse hooldajaõpetajaks. Praost assessor Marko Tiituse sõnul on tegu ajutise tööülesannete ja koormuse ümberjagamisega, et vähendada õp Sääse administratiivset ja majanduslikku koormust ning vastutust koguduseelu juhtimisel. Otsuse on tinginud Kristi Sääse tervislik seisund. Õp Sääsk jääb kohapeale ja vajadusel täidab vaimulikke ülesandeid.
2015. aastast emeriitõpetaja Villu Jürjo (67) on määratud Viljandi praostkonna vikaarõpetajaks praost Marko Tiituse alluvuses 1. jaanuarist 2018 kuni 12. novembrini 2020.
Stockholmi kogudust teeniv õpetaja Tiit Pädam on vabastatud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ülesannetest alates 6. veebruarist.
Seoses 65. eluaasta täitumisega arvati diakon Imbi Arro emerituuri alates 19. veebruarist.
Õpetaja Meelis Rosma ametiülesannete täitmine kaitseväekaplanina on peatatud seoses tema tegevteenistuslepingu peatamisega 1. märtsist 2018 kuni 28. veebruarini 2019. Meelis Rosma on arvatud reservi alates 1. märtsist 2018.
Austraalias elav õpetaja Allan Taruste on vabastatud Tartu praostkonna vikaarõpetaja kohustest alates 1. veebruarist ja määratud samast kuupäevast Sydney Jaani koguduse õpetajaks ning Canberra ja Melbourne’i Pauluse koguduse hooldajaõpetajaks.
Õpetaja Juha Tapani Väliaho (saab 23. veebruaril 71aastaseks) ametiaega on pikendatud 23. veebruarini 2019.
OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu ning EELK Usuteaduse Instituudi nõukogu liikme kohalt kutsuti tagasi Ülle Keel ja määrati neisse uueks liikmeks kantsler Andrus Mõttus.
Maris Oidekivi-Kaufmann vabastati EELK lauluraamatukomisjoni sekretäri ülesannetest alates 6. veebruarist ning uueks sekretäriks nimetati Eerik Jõks.
EELK majandusnõukogu liikmeteks nimetati Aivar Berzin, Üllar Salumets ja Jaan Tammsalu.
Moodustati EELK rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjon koosseisus Kadri Eliisabet Põder (esimees), Eva-Liisa Luhamets, Andrus Mõttus, Gustav Peeter Piir, Tiit Salumäe, Randar Tasmuth ja Urmas Viilma ning ekspertidena Thomas-Andreas Põder ja Tauno Teder.
Peapiiskop Urmas Viilma puhkab 7.–12. märtsini (peapiiskopi ülesandeid täidab piiskop Joel Luhamets) ning 5. juulist – 4. augustini (peapiiskopi ülesandeid täidab piiskop Tiit Salumäe).
Otsustati võtta EELK Põhja-Ameerika praostkonna koosseisu järgmised kuulutuspunktid: Chicago, Londoni Pauluse ja Ottawa Pauluse ning EELK Saksamaa koguduse koosseisu järgmised kuulutuspunktid: Berliini, Bonni ja Kölni, Hamburgi, Müncheni, Nürnbergi ja Oldenburgi.
EELK XXX kirikukogu poolt vastu võetud EELK Välis-Eesti piiskopkonna koguduste vaimulikud ning reservis ja emerituuris olnud vaimulikud loetakse EELK vaimulikeks alates 28. novembrist 2017.
Kinnitati EELK konsistooriumi, EELK Perekeskuse, EELK diakooniatalituse ja EELK Usuteaduse Instituudi 2018. aasta eelarve ning UI arengukava 2018–2021.