Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

6. juunil peeti konsistooriumi istung,
kus arutati koguduste teenimist, komisjonide 
tööd ja  otsustati tänada
teenekaid töötajaid.

Otsustati vabastada õpetaja Gustav Piir
Nõmme Saksa Lunastaja koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates käesoleva
aasta 13. juunist ja määrata samast kuupäevast koguduse hooldajaõpetajaks
õpetaja Matthias Burghardt. Alates 17. juulist siirdub diakon Clemens Krause
emerituuri.

Otsustati pikendada emeriitpraost Harri
Reinu ametiaega kuni 21. juulini 2007. Harri Rein teenib juba kümme aastat
Ruhnu kogudust, olles väikese saarekoguduse esimene sõjajärgne oma õpetaja ja
ühtlasi esimene eestlasest koguduseõpetaja sel saarel.

Vajatakse hingekarjast

Tartu praostkonna praosti Joel Luhametsa
avalduse alusel otsustati kuulutada vakantseks Kambja ja Laiuse koguduse
õpetaja ametikoht. Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 30. juuni.

Teeneterist Roman Toile

Istungi päevakorras oli autasude arutelu.
Otsustati anda Kanadas elavale eesti muusikule ja koorijuhile Roman Toile EELK
Teeneteristi II järk kirikumuusika-alase töö edendamise eest ja panuse eest
Kiriku Laulu- ja Palveraamatu ettevalmistamisel. Eelmisel pühapäeval tähistas
auväärt maestro 90. juubelit.

Komisjonide töö korraldamine

Konsistoorium otsustas nimetada peapiiskopi
assistendi Indrek Vaino meediakomisjoni liikmeks.

Tunnustamise töörühm, kelle ülesandeks oli
nii autasude statuutide väljatöötamine kui ka ettepanekute tegemine autasude
andmise kohta, nimetati ümber autasude komisjoniks. Eelmise aasta juulis
moodustatud töörühma kuuluvad Priit Heroodes, Tanel Ots, Jaak Salumäe, Tiit
Salumäe (esimees), Riina Sildvee, Einar Soone, Jüri Trei ja Jüri Vallsalu.
Samal istungil  kinnitati EELK
Teeneteristi statuut.

EK