Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi arhiiv Tallinnas kogub EELK väliseesti koguduste arhiive

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

30. augustil 2018 saabus EELK konsistooriumi arhiivi EELK San Francisco koguduse arhiiv. 12.11.1950 asutatud EELK San Francisco kogudus suleti 15.5.2016 ning juba sulgemise koosolekul tehti otsus saata koguduse arhiiv Tallinna konsistooriumi arhiivi. Esiplaanil Lia Grüner, taamal arhitekt Tõnu Parmakson arhiivivara autohaagisele aitamas.
Janis Tobreluts

Viimaste kümnendite jooksul on Inglismaal, Saksamaal, Rootsis, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides suletud mitmeid EELK kogudusi.

Koguduste sulgemise peamine põhjus on eesti keelt kõneleva kogukonna hääbumine ja koguduseliikmete arvu kahanemine. Koguduse tegevuse lõpetamisel on EELK konsistoorium soovitanud koguduste esindajatel arhiiv kokku koguda ja saata see säilitamiseks Tallinna EELK konsistooriumi arhiivi.
Antud soovitusse palub konsistoorium suhtuda äärmise tõsidusega, sest üsna paljude tegevuse lõpetanud koguduste arhiivid on kahjuks kaduma läinud just seetõttu, et neid ei ole praostkonnale ega konsistooriumile üle antud. Katsed tegevuse lõpetanud koguduste arhiivide leidmiseks mitmete aastate pärast pole andnud enamasti tulemust – teadlikud inimesed on siit ajast lahkunud ja ruumid, kus arhiivi hoiti, on leidnud uue kasutuse. Nii on meie kiriku- ja kultuuriloole kaduma läinud mitmed väliseesti koguduste arhiivid, näiteks Pariisi, Kumla, Toronto Kolmainu, Värmlandi jmt.
Praeguseks on Tallinna EELK konsistooriumi arhiivi jõudnud arhiive Rootsist (Göteborgi, Eskilstuna, Lõuna-Rootsi, Norrköpingi, Põhja-Rootsi, Stockholmi, Uppsala, Rootsi praostkond), Saksamaalt (Augs­burgi, Bielefeldi, Geislingeni, Saksamaa praostkond), Kanadast (Buffalo, Sudbury, Thunder Bay, Toronto Jakobi) ja Ameerika Ühendriikidest (San Francisco). Ehkki loetelu on suhteliselt lühike, moodustavad need arhiivid väga väärtusliku osa väliseestlaste ja Välis-Eesti kiriku ajalooallikatest.
Koguduste arhiivid sisaldavad äärmiselt olulisi dokumente (protokollid, tegevuse aruanded, kirjavahetus, laululehed jne), mis loovad võimaluse vaadelda süsteemselt EELK koguduste tööd ja tegevust antud piirkonnas. Niisamuti on igas kogudusearhiivis olemas koguduseliikmete nimekirjad ja kiriklike ametitalituste registrid, millesse on üles tähendatud kõige olulisemad daatumid inimese elukaares: sünd, laulatus ja surm.
Tallinna EELK konsistooriumi arhiivi jõudnud/jõudvad EELK väliseesti koguduste arhiivid korrastatakse füüsiliselt, koostatakse arhiivinimistu ja isikuandmeid sisaldavad kirikuraamatud (ristimise, leeritamise, laulatuse ja matuseraamatud) digitakse. Digitud raamatuid tehakse avalikkusele kasutatavaks rahvusarhiivi veebikeskkonnas Saaga (http://www.ra.ee/dgs/explorer.php).
Kirikuraamatud kuni 1940. aastani on Saagas kõigile vaba juurdepääsuga; alates 1941. aastast kuni tänapäevani ulatuvate raamatutega tutvumiseks peab huviline aga kontakteeruma arhiiviga ja põhjendatud huvi korral lubatakse soovijal raamatuid veebis sirvida. Kõige olulisem on aga, et konsistooriumi arhiivi kokku kogutud arhiivid on kättesaadavad ka aastakümnete möödudes ja need võivad anda vastuseid meie küsimustele.
Arhivaarina loodan väga, et Tallinna EELK konsistooriumi arhiivi jõuab võimalikult paljude EELK väliseesti koguduste arhiivivara, mille kaudu hoiame alal väliseesti kogukondade loo eri piirkondades ja teeme sügava kummarduse võõrsil oma usu, kiriku ja rahvustunde säilitanud esivanematele ja rahvuskaaslastele.
Janis Tobreluts,
konsistooriumi arhivaar