Kongress koondas naisi mõtteid vahetama

Vahetult enne naistepäeva peeti möödunud reedel 79 aasta järel naisorganisatsioonide eestvõttel Eestimaa naiste kongressi, järjekorras kuuendat, mis kandis pealkirja «Eesti kasutamata võimalus».

Kongressil osalejaid tervitanud riigikogu aseesimees Laine Randjärv toonitas naiste rolli tähtsust otsustustasandil: «On väga oluline, et nii meestel kui naistel oleksid võrdsed võimalused ja kohustus ühiskonnas kaasa rääkida, otsustes osaleda ja kujundada meie elu.»
Avaettekandes meenutas Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir naisliikumise ja eelmiste kongresside ajalugu ning Johanna Pätsi osa selles. Esimene leedi aitas muuta arvamust, et naise huvid piirduvad kolme k-ga: kirik, kodu ja köök. Kuid ka praegu kõneldakse samadel teemadel: võrdsest palgast ja naiste rollist juhtimises.
«Kui otsustustasandil on rohkem naisi, siis langetatakse ka tasakaalukamaid ning tervet ühiskonda paremini mõistvaid otsuseid,» kinnitas Randjärv. Põhjusena esitati mitmelgi korral naiste võimet paremini näha ühiskonnas valitsevaid sotsiaalseid probleeme. Kuigi naistesse on pika aja jooksul kasvatatud ebakindlust, näitas päev, et naised on valmis otsustama kõige kõrgemal tasemel.
Kõneldi ka sellest, et naised moodustavad ühiskonnast rohkem kui poole ja de jure on neil meestega võrdsed õigused, kuid 30%line palgalõhe, millest tulevikus saab pensionilõhe, näitab vastupidist. «Meil on riik, kus on kõige rohkem haritud naisi ja kõige suurem palgalõhe. Vaesus Eestis on naise näoga,» ütles kongressil riigikogu liige Marianne Mikko.
TeliaSonera asepresident Piret Mürk-Dubout kutsus naisi üksteist toetama ja käis välja idee tõsta ühiskonnas isadus esiplaanile ning väärtustada isaks olemist. Seda märgitakse ka kongressi manifestis, kus öeldakse, et laste kasvatamises peavad võrdselt osalema mõlemad vanemad ja seda tuleb toetada vastavate õigusnormidega.
Kongressil vastu võetud manifestiga pöördutakse kõigi edumeelsete meeste ja naiste poole, et kaotada naiste sotsiaalne ja poliitiline ebavõrdsus ning vaesus, et see ei kanduks üle meie lastele.
Rita Puidet