Kokku saavad koguduste juhatuste esimehed

/ autor: ek / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

EELK koguduste juhatuste esimehed valmistuvad esimeseks suuremaks kokkutulekuks.15. novembril kutsus Misjonikeskus Tallinna Jaani kirikusse kokku toimkonna, kes hakkab ette valmistama juhatuste esimeeste kokkutulekut 29. ja 30. märtsil 2008. Kokkutulekut rahastab EELK toetusfond, kelle initsiatiivil valitakse ka aasta juhatuse esimees ja toetatakse teda rahaliselt. 2007. aastal valiti aasta juhatuse esimees esimest korda ja selleks sai Kalev Laanesaar Kambja kogudusest.
Toimkonna kokkutulekul vaagiti valdkondi, mis juhatuste esimeestele huvi võiksid pakkuda. Täpsemad rühmatööde kavad on koostamisel, aga välja pakuti järgmisi teemasid: juhtimine kiriku eripäras; kaastööliste vähesus; kohaliku omavalitsuse ja kiriku koostöö; kasvatustöö. Reeglina teeb juhatuse esimees tasuta vabatahtlikku tööd (välja arvatud suurimates EELK kogudustes) ja seega peetakse oluliseks peatuda ka finantsküsimustel.
Järgmine toimkonna koosolek on 14. jaanuaril Misjonikeskuses (Tallinn, Tehnika 115). Selleks ajaks soovib Misjonikeskus (mk@eelk.ee) saada ka infot selle kohta, kui paljud juhatuste esimehed saavad märtsikuisele kokkutulekule sõita. Võimalike kokkutuleku kohtadena on välja pakutud Villa Andropoff, Roosta puhkeküla ja Veskisilla.
Toimkonna liige Karl Mäesepp Rakvere kogudusest palub ka praostkonna abi, et välja selgitada oma piirkonna juhatuste esimeeste (ühine) minek kokkusaamisele. Ja ta loodab, et märtsikuus saavad kokku kõigi enam kui 160 koguduse juhatuste esimehed, et aktiivsemalt sekkuda üldkiriklikesse probleemidesse ning koos arutada kirikuelu tulevikuperspektiive.
Misjonikeskus on koguduste kaastööliste jaoks andnud välja kaks kogumikku: «Valitud esindama ja otsustama» 1997. ja «Abiks kiriku kaastöölistele» 2006. a. Mõlemast leiab soovitusi ja nõuandeid koguduse toimimiseks ning juhtnööre tegevuseks.
EELK juhtimiskorraldus on sätestatud EELK põhikirjas ja kirikuseadustikus. Põhikiri nimetab koguduse juhtimisorganitena täiskogu, nõukogu ja juhatust. Igaühel neist on oma pädevus ja funktsioon. Juhatus viib ellu nõukogu otsuseid ja korraldab koguduse majandustegevust ning lahendab muid küsimusi. Põhikirja kohaselt on nii nõukogu kui ka juhatuse esmane ülesanne «olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust».
Sirje Semm