Kodanikupäeva aumärgi sai Järvamaa praost

/ autor: ek / rubriik: Elu ja Inimesed / ilmunud:  /

25. novembril andis peaminister Andrus
Ansip Stenbocki majas kodanikupäeva aumärgi üle 17 inimesele.


Teenete eest kodanikukasvatuse arendamisel
ja kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest pälvis kodanikupäeva aumärgi
teiste hulgas Järva praostkonna praost Teet Hanschmidt.

Kodanikupäeva aumärk antakse teenete eest
kodanikuteadvuse väärtustamisel ühiskonnas, teenete eest Eesti Vabariigi
kodanikukasvatuse edendamise eest või teenete eest kodanikupäeva korraldamisel.

Kodanikupäeva aumärke antakse välja 1998.
aastast. Varem on vaimulikest märgi saanud Jüri Stepanov, Tiit Salumäe, Jaan
Tammsalu ja Tõnis Nõmmik.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril,
mil tähistatakse Eesti Vabariigi kodanike dokumenteerimise aastapäeva.
Kodanikupäev on orienteeritud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijaile
rahvusest sõltumata.

Tänavuse kodanikupäeva motoks oli «Lapsest
sirgub kodanik». Kodanikupäeval kuulutas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo
laupäeval Mustpeade Majas välja ka aasta kodaniku, kelleks on Tallinnas elav
perekond Kai ja Arend Adamson, kolmikute liidu eestvedajad.

Aasta kodanik valiti välja kandidaatide
seast, kes esitati rahvastikuministrile 21. novembriks. 10 üksikisikust ja 2
perekonna kandidaadi hulgas olid ka kodutute lastega töötav Inge Ojala ja Talu
laagrikeskuse rajaja Sirje Kiivit.

Kodanikupäeva eel kutsus rahvastikuminister
üles keskendama tähelepanu hoolitsusele laste kui rahva ja riigi elu
edasiviijate eest: «See, mida tänased lapsed oma kasvukeskkonnast ja
lapsepõlvest kaasa võtavad, määrab enam kui miski muu Eesti tuleviku.»

EK